หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l For English, please CLICK here.

เรียน คุณ

เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการครบรอบ 5 ปี TDCC และ Material ConneXion Bangkok ขอขอบคุณที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรา
ก้าวมาสู่จุดนี้ เราจึงขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญท่านกลับมาใช้บริการของเราอีกครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

  • อดีตสมาชิกแพลตินัมโปรดติดต่อ Info Guru เพื่อรับบัตรผ่านเข้าใช้บริการฟรี 1 เดือน ได้ตั้งแต่วันนี้ - มกราคม 2554
  • รับส่วนลด 50% เมื่อสมัครสมาชิกแพลตินัมรายปี ก่อนบัตรเข้าใช้บริการฟรีนี้หมดอายุ พร้อมรับฟรีสิ่งพิมพ์ 1 เล่ม

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion Bangkok
- รวบรวมวัสดุจากทั่วโลกกว่า 4,500 ชิ้น และยังมีวัสดุไทยกว่า 200 ชิ้นที่ท่านสามารถติดต่อซื้อขายและนำไปใช้ในงานได้ง่าย
- โทรศัพท์มาสอบถามเกี่ยวกับฐานข้อมูลวัสดุ หรือดูข้อมูลออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางมาเอง
- ท่านสามารถยืมตัวอย่างวัสดุกลับไปได้
- ส่งวัสดุของท่านมาให้เราพิจารณาจัดแสดง เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการติดต่อซื้อขายวัสดุ

ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC Resource Center
- ปัจจุบันได้รวบรวมหนังสือกว่า 26,000 รายการ และวารสารกว่า 250 รายการ
- ให้บริการหนังสือเทรนด์ ฐานข้อมูลทางการตลาดและศิลปะ สื่อมัลติมีเดีย และบันทึกภาพกิจกรรมความรู้ผ่าน iPad


       


DISCLAIMER


TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458
www.tcdc.or.th