หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.

หากคุณเป็นผู้ผลิตวัสดุหรือมีกระบวนการผลิตวัสดุที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นี่คือโอกาสเบิกทางวัสดุของคุณสู่ตลาดโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เพียงกรอกรายละเอียดของวัสดุและนำตัวอย่างชิ้นวัสดุของคุณมาสมัครกับเราวันนี้ คณะกรรมการของ Material ConneXion ที่
นิวยอร์ก ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัสดุใหม่ๆ เพื่อเพิ่มเข้าไปเป็นวัสดุใหม่ล่าสุด
ในฐานข้อมูล

วัสดุของคุณที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ไปจัดแสดงที่ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion 5 สาขาทั่วโลก คือ นิวยอร์ก
กรุงเทพฯ แดกู โคโลญ และมิลาน รวมถึงแสดงไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับให้นักออกแบบและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกได้เลือก
ใช้งาน โดยติดต่อสั่งซื้อกับคุณได้โดยตรง

อ่านรายละเอียดการสมัคร


If you have a commercially available innovative material solution, submit it for inclusion in Material ConneXion library for free-of-charge.

As an independent global resource for material solutions and innovations, Material ConneXion provides much more than just information on the latest materials. With offices in New York, Bangkok, Cologne, Daegu and Milan, we are an indispensable, global asset to the world’s most influential and prominent manufacturers from all disciplines, categories and market segments.

Every month, our international panel of expert jury 50-60 new materials sourced from around the world for inclusion in our materials library, offering our clients constant updates on materials solutions for their projects.

How to submit your material


ติดต่อขอนัดเวลาและขอข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ 02 664 8448 ต่อ 221 หรือ 223-226
To reserve your session and for more information, please contact Material ConneXion Bangkok
at 02 664 8448 Ext 221 or 223-226
       


DISCLAIMER


TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458