หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
   
For English, please click here.
   
             
    วิทยาศาสตร์และศิลปะคือสององค์ประกอบที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสู่ความจริงในโลกธุรกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
การออกแบบที่ดีไม่เป็นแต่เพียงงานศิลปะที่งดงามและสะท้อนสุนทรีย์ของนักออกแบบเท่านั้น ความรู้และแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ยังสนับสนุนให้การออกแบบเป็นประโยชน์ในชีวิตจริง ศาสตร์และศิลป์ของการออกแบบจึงไม่สามารถพัฒนาเพียงด้านเดียว

การสัมมนา "แนวโน้มการออกแบบเส้นใย ความคิดสร้างสรรค์จากวัตถุดิบ" จะถ่ายทอดแนวคิดการผสมผสานการออกแบบในเชิง
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท่านจะได้เข้าใจถึงการออกแบบในเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่เฉพาะรูปลักษณ์ที่มองเห็นได้จากภายนอก แต่ลึก
ถึงการออกแบบในเชิงวัสดุที่ใช้ในการผลิต โดยคุณปิลันธน์ ธรรมมงคล ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย ผู้มี
ประสบการณ์สูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ นอกจากนี้ท่านจะได้รับข้อมูลแนวโน้มการออกแบบเส้นใยสำหรับอนาคตจากคุณ
Ornella Bignami นักออกแบบชั้นนำจากประเทศอิตาลี ผู้มีอิทธิพลต่อการออกแบบเส้นใยของโลกมากว่า 20 ปี

นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยไม่ควรพลาดโอกาสเรียนรู้จากข้อมูล แนวคิด และการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะสร้าง
แรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการออกแบบให้มีมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจความคิดสร้างสรรค์ของท่าน
   
             
       
             
   

การสัมมนาครั้งนี้จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมกับ สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214 เวลา 10.30 - 21.00 น.
(ปิดวันจันทร์และวันหยุดประจำปี TCDC ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 - วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2553)

   
             
             
    หมายเหตุ:
   
   
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
  • เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
  • ดำเนินการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458