หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.

When: 24 เมษายน 2553 / 24 April 2010 / 17.30 – 19.30
Where: ร้าน Kiosk, TCDC / Kiosk, TCDC

ไม่เสียค่าใช้จ่าย / Free Admission

พบกับวงดนตรีจาก KIS International School ที่เกิดจากการชักชวนเพื่อนร่วมโรงเรียนที่มี
ความสามารถเฉพาะตัวให้มาร่วมกันฝึกซ้อมจนกลายเป็นบทเพลงป๊อบแจ๊สฟังสบาย...อ่านต่อ

Enjoy the smooth pop-jazz sound of KIS Band, formed by a group of friends who study
at KIS International School...Read more

Baht & Brains: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมดีวีดีสารคดี
เรียบเรียงและจัดทำโดย ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ "Baht & Brains: สร้างเศรษฐกิจไทย
ด้วยความคิดสร้างสรรค์"
ราคา 650 บาท

มองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแบบฉบับของไทย พบธุรกิจอันเกิดจากการผสมผสานศาสตร์ต่างขั้วอย่าง
"เศรษฐศาสตร์" และ "ความคิดสร้างสรรค์" ผ่าน 5 กรณีศึกษาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ของไทย
พร้อมดีวีดีสารคดีบทสัมภาษณ์ที่เผยถึงเบื้องหลังความสำเร็จในการทำธุรกิจด้วยเทคนิคสร้างสรรค์
ในรูปแบบต่างๆ

เจาะลึกข้อมูลรอบด้าน ตั้งแต่ที่มาของแนวคิด ความหมาย และการตีความ ข้อมูลเชิงลึกการวิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปัจจุบันและอนาคต และร่วมวิเคราะห์ศักยภาพ
ของทั้ง 5 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อจุดประกายความคิด ทำความรู้จักตัวตน ตลอดจนแก่นแท้
ของธุรกิจสร้างสรรค์ อ่านต่อ

 
T-Shirt and Suits ธุรกิจสร้างสรรค์ เขาทำกันยังไง
(T-Shirts and Suits: A Guide to the Business of Creativity)
เขียนโดย มร.เดวิด แพร์ริช / เรียบเรียงและจัดทำโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ราคา 250 บาท

เมื่อ "เสื้อยืด" กลายเป็นตัวแทนของความกระตือรือร้นในฟากของ "จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์" ขณะที่ "สูท" ถูกหยิบยกให้เป็นสัญลักษณ์แห่ง "โลกธุรกิจ" จะเป็นเช่นไรเมื่อมนุษย์
ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์เลือกที่จะสวมใส่เสื้อยืดทับด้วยสูท?!

คู่มือแนะแนวการทำธุรกิจสร้างสรรค์ที่อ่านง่ายและรวบรวมความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆ ไว้อย่าง
ครบถ้วน อาทิ การบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร การตลาด การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ฯลฯ พร้อมเจาะลึก 11 ตัวอย่างธุรกิจสร้างสรรค์ในสหราชอาณาจักร ศูนย์กลางอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของโลกในปัจจุบัน ที่จะเป็นโมเดลและแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์
ในสังคมไทยต่อไป อ่านต่อ
 
เปลี่ยนโลกรอบตัว
เรียบเรียงและจัดทำโดย ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion Bangkok)
ราคา 195 บาท

พบกับสารพันเรื่องราวความมหัศจรรย์ของ "ความคิดสร้างสรรค์" ที่มีอยู่รอบตัวมนุษย์และ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตครั้งสำคัญ เมื่อ 15 สถานที่ใกล้ตัวตั้งแต่รถไฟฟ้า สถานีรถไฟ
ธนาคาร ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ห้องน้ำ สวนสาธารณะ
โรงพยาบาล ออฟฟิศ อาคารสูง ตลอดจนถนนหนทาง สะพานแขวน หรือแม้กระทั่งกิจกรรม
แคมปิง ถูกแปลงโฉมด้วยวัสดุและนวัตกรรมล้ำยุคซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแต่งแต้มสีสัน
และเพิ่มคุณสมบัติการใช้งานที่ช่วยอำนวยความสะดวก และยกระดับคุณภาพชีวิตในเมืองให้
ก้าวข้ามไปสัมผัสอนาคตที่เป็นไปได้ที่ "ง่าย" และ "ดีขึ้นกว่าเดิม"

มาร่วมสัมผัสกับอนาคตที่เป็นไปได้ แล้วคุณจะรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลย
อ่านต่อ
   
นิตยสารแจกฟรีรายเดือน Creative Thailand

ติดตามเนื้อหาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ผ่านเรื่องราวหลากรูปแบบที่สนุกสนาน
และสอดคล้องกันตลอดทั้งเล่ม อาทิ บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์และกรณีศึกษา การอัพเดทกิจกรรม
ที่น่าสนใจ ความเคลื่อนไหวของแวดวงธุรกิจสร้างสรรค์จากทั่วทุกมุมโลก แนะนำหนังสือและวัสดุ
เพื่อการออกแบบแนวใหม่ รวมถึงเรื่องราวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุมมอง
การพัฒนาเมืองสู่ความเป็น Creative City และบทสัมภาษณ์ของเหล่านักคิดที่จะเป็นต้นแบบและ
แรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน หยิบได้ที่นี่ หรือ อ่านออนไลน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์"
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2553 / ห้องออดิทอเรียม, TCDC / ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขยายเวลารับสมัครถึง 10 พฤษภาคมนี้

อยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์?
อยากเพิ่มมูลค่าสินค้า?
อยากกระตุ้นยอดขาย?

TCDC จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั่วไทยเข้าร่วม
เวิร์คช็อปการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ของคุณตอบโจทย์ทางการตลาด...ตรงใจ
ผู้บริโภค พร้อมเพิ่มพูนความสามารถและการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ให้คุณก้าวสู่การ
เป็น "ผู้ประกอบการสร้างสรรค์" (Creative Entrepreneurs) กับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก TCDC นักออกแบบ นักการตลาด และนักสร้างสรรค์มืออาชีพ
หลากสาขา

พิเศษ!! ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)
พร้อมรับสิทธิ์จัดแสดงผลงานเพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ใน "เทศกาลปล่อยแสง"
โดย TCDC

สมัครด่วนจำนวนจำกัด! ที่ addvalue@tcdc.or.th วันนี้ถึง 10 พฤษภาคมนี้เท่านั้น อ่านต่อ


DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458