หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
             
   

ปัจจุบันนี้ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังเแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ใน
การนำวัตถุดิบและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ข้าว กล้วย
มะพร้าว หรือเปลือกไม้ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีจุดเด่น
แตกต่างจากการใช้งานแบบเดิมๆ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์
ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน ใครจะเชื่อว่าเพียงตัดกะลามะพร้าวเป็น
สี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆ แล้วนำมาติดกันเป็นผืนเพื่อใช้ตกแต่งผนัง
จะขายได้ดีมีราคามากกว่าผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาจากกะลามะพร้าวที่
ทำได้ยากและใช้เวลาทำมากหลายเท่า

นิทรรศการนี้จะพาคุณสัมผัสกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก
หลากหลายประเทศซึ่งแสดงถึงศักยภาพของวัตถุดิบจากผืนดิน
และผืนป่า ที่สามารถนำมาพัฒนาอย่างง่ายๆ ให้เป็นวัสดุที่ได้
มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ
ได้ดี ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือใช้จากการเกษตรได้หลายเท่าตัว
และยังคงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มาร่วมกันค้นหาและจุดประกายความคิดในการเพิ่มมูลค่าให้วัสดุ
บ้านๆ ไปไกลถึงต่างแดน ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
ผสานวัฒนธรรมและความมีเอกลักษณ์บนพื้นฐานมาตรฐานระดับ
โลกที่ใครๆ ก็ทำได้

 

Nowadays, countries around the world are searching for new ways to make the most of raw agricultural materials such as rice, banana, coconut, and bark. By applying new idea with simple manufacturing process, agricultural leftovers can be turned into new products which are different from existing ones in terms of application. Who would believe that simple coconut shell mosaic wall panels, made by cutting coconut shell into square pieces and arranging them together on a panel, would make a lot more profit than the more complicated and time-consuming coconut shell dolls?

This exhibition brings you green materials from countries across the globe which demonstrate the potential of raw materials from nature. These abundant materials can be easily developed into products with international standards while answering to the needs of different industries. They point out the easy ways to add value to agricultural leftovers while retaining their environmentally friendly property.

Let’s explore and spark creative ideas together in order to bring ordinary materials to the global market using genuine creativity and technology combined with cultural identity and international standards.

   
         
             
   

เข้าชมฟรี

TCDC, ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6
10.30 - 21.00 (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448

 

Free Admission

TCDC, 6th Fl., The Emporium
10.30 - 21.00 (Closed Mondays)

For more information, please contact
TCDC Information Counter.
Tel. 02 664 8448

   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458