หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
             
   

จากบทเรียนแรกที่เราได้เรียนรู้จากนิทรรศการขนาดย่อม "เดนิม 101: ความรู้เบื้องต้นของสุดยอดยีนส์" ถึงประวัติความเป็นมา
และความคิดสร้างสรรค์มากมายที่บรรดาแบรนด์ระดับโลกได้พยายามทำให้ยีนส์มีคุณค่าและมีลักษณะโดดเด่น

มาร่วมพูดคุยและเรียนรู้ให้ลึกมากยิ่งขึ้น จาก 2 นักออกแบบและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทำงานในวงการยีนส์อย่างใกล้ชิด ฟังข้อมูล
อัพเดทว่า อะไรอยู่ในกระแสนิยมของตลาดขณะนี้ จากคุณชนนท์ สัจจเทพ เจ้าของร้าน Multi-brand อย่าง Pronto ซึ่งเป็นที่นิยม
ในกลุ่มผู้ชื่นชอบยีนส์ และพบกับคุณธัชวีร์ สนธิระติ นักออกแบบ เจ้าของแบรนด์ Indigo Skin ซึ่งจะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แนวคิดในการสร้างสรรค์ยีนส์ และเส้นทางการทำงานกว่าจะมาเป็น Indigo Skin ในทุกวันนี้ ซึ่งทั้งคู่มีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกัน นั่นคือ
สร้างธุรกิจจากความหลงใหลในยีนส์

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายถึงเบื้องหลังนิทรรศการเดนิม 101 เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้ศึกษาและสิ่งต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกถ่ายทอดลงใน
นิทรรศการจากภัณฑารักษ์ คุณนวียา ตังสกุล

   
         
   
ดูกําหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม
   
             
    ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214
   
         
    หมายเหตุ    
   
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
  • เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน
    ก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
  • เปิดรับทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป
  • บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458