หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
   
นิทรรศการ / Exhibition
   
             
    แกะรอยฝีมือช่างเมืองเบปปุ สู่หัตถศิลป์ระดับโลก...

นิทรรศการ "มหัศจรรย์ไม้ไผ่" จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง
เมืองเบปปุ (City of Beppu) ศูนย์หัตถศิลป์ไม้ไผ่แบบดั้งเดิม
เบปปุ (Beppu City Traditional Bamboo Crafts Center)
และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) แกะรอยฝีมือช่าง
หัตถศิลป์ไม้ไผ่ระดับโลกจากเมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น และเจาะ
ลึกเบื้องหลังความสำเร็จของงานหัตถกรรมไม้ไผ่ที่ถูกสร้างสรรค์
ขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์ จนเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลก
  Jointly organized by the City of Beppu, Beppu City Traditional Bamboo Crafts Center and Thailand Creative & Design Center (TCDC), the exhibition "Japanese Bamboo: Tracing the legend of Beppu craftsmanship" explores the process behind the success of Beppu’s famed handicrafts.    
             
             
   

ในปี พ.ศ. 2551 เบปปุ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ในเขตจังหวัดโออิตะ
บนเกาะคิวชูของประเทศญี่ปุ่น ทำยอดขายงานหัตถกรรมไม้ไผ่
ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของท้องถิ่นไปทั้งสิ้น 600 ล้านเยน หรือราว
234 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นแจกันดอกไม้ลายสานละเอียด
ปราณีตแบบดั้งเดิมสำหรับใช้ในพิธีชงชา หรือตะกร้าจัดดอกไม้
รูปทรงแปลกใหม่ราวกับงานประติมากรรมร่วมสมัย ผลงานออก
แบบอุตสาหกรรมเชิงศิลป์จากเมืองเบบปุซึ่งปัจจุบันโด่งดังในระดับ
สากล ล้วนกำเนิดจากปล้องไม้ไผ่ธรรมดาๆ อันเป็นทรัพยากร
ท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์

ด้วยฝีมือของช่างผู้สามารถ ปล้องไผ่สามัญกลับกลายเป็นชิ้น
งานสุดพิเศษ จากความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการปรับ
เปลี่ยนเส้นใยธรรมชาติ ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การตระเตรียมวัตถุ
ดิบ ไปจนถึงการผสมผสานเส้นตอกหลากขนาดเข้ากับกลเม็ด
การสานหลากชนิด เมื่อผนวกกับการที่ชาวญี่ปุ่นเห็นคุณค่าใน
งานฝีมือ จึงก่อให้เกิดการผลิตชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ มีการ
ทดลองฉีกรูปแบบของชิ้นงาน พัฒนาจากการสานเลียนแบบ
ตามที่ว่าจ้าง จนเกิดเป็นการสานงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

การมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิถีการถ่ายทอดเคล็ดลับจาก
รุ่นสู่รุ่นตามแบบดั้งเดิมของช่างฝีมือที่หลอมรวมกับการพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนแบบสมัยใหม่ ต่างเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วย
อนุรักษ์และพัฒนางานหัตถศิลป์ไม้ไผ่ในโลกร่วมสมัย เผยศักย-
ภาพใหม่ของไผ่ในรูปทรงที่ไร้ขีดจำกัด และแสดงถึงอัจฉริยภาพ
ท้องถิ่นของชาวญี่ปุ่นในการแปรสภาพเส้นใยพืชให้เกิดคุณค่า
และคงอยู่อย่างยืนนาน

นอกจากนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ยังได้จัดทำ
นิทรรศการส่วน "ต่อยอดไม้ไผ่" เพื่อนำเสนอความสำเร็จใน
การผสมผสานพืชตระกูลหญ้าที่โตเร็วที่สุดในโลกอย่าง "ไผ่"
กับสุดยอดเทคโนโลยีปัจจุบัน จนคุณอาจคาดไม่ถึงว่าไม้ไผ่ที่
ชาวตะวันออกเห็นจนชินตามีอิทธิพลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในยุคโลกร้อนมากแค่ไหน และมีบทบาทอย่างไรกับวิถีชีวิตของ
ผู้คนทั่วโลก

 

In 2008, sales of bamboo handicrafts made in the city of Beppu in Kyushu’s Oita prefecture totaled over 600 million yen, or roughly 234 million baht. Traditional bamboo vases, contemporary sculptures and other works by Beppu’s renowned craftsmen have become highly sought after by collectors worldwide.

Each of these objects started out as an ordinary piece of bamboo, which is locally available in abundance. Turning that raw ingredient into a work of art requires tremendous attention to detail and a varied set of tools and techniques. Just as importantly, recognition of the value of this craft enabled local weavers to hone their skills, experiment with new designs, and develop their own distinct styles. Meanwhile, commitment to constant development and the tradition of master-apprentice training combined with modern education system help ensure that Beppu craftsmanship thrive in the contemporary world.

In addition, TCDC has curated a section entitled "Global Bamboo", which illustrates the pivotal role of this fastest growing plant on earth in industrial design and everyday life of people all over the world in the age of global warming.   
             
             
    เข้าชมฟรี

TCDC ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ชั้น 6
10.30 - 21.00 (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448
  Free Admission

TCDC, 6th Fl., The Emporium
10.30 - 21.00 (Closed Mondays)

For more information, please contact
TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448
   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458