หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
    ตารางจัดแสดง   Tour Schedule    
             
   
 • 2 - 11 กุมภาพันธ์ ลานนิทรรศการรูปไข่ ชั้น 1
  (ทางขึ้น MRT) อาคารจัตุรัสจามจุร
 • 13 - 19 กุมภาพันธ์ ลานใต้อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • 25 - 28 กุมภาพันธ์ งานโอกาสธุรกิจและแฟรนไชส์
  อิมแพ็คฮอลล์ 5 อิมแพ็คเมืองทองธาน
 • 2 - 14 มีนาคม ชั้น 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 20 - 21 มีนาคม งานชุมนุมทางความคิด Creativities Unfold 2010 โรงภาพยนตร์สกาลา สยามสแควร์
 • 23 - 29 มีนาคม ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น G
  ศูนย์การค้า Esplanade
 
 • 2 - 11 February Oval Gallery Space, 1st Floor
  (Exit to MRT), Chamchuri Square
 • 13 - 19 February Lecture Hall 3 Lawn, Kasetsart University
 • 25 - 28 February Business Opportunity & Franchise Expo, Impact Hall 5, IMPACT Muang Thong Thani
 • 2 - 14 March 2nd Floor, The Stock Exchange of Thailand
 • 20 - 21 March Creativities Unfold 2010,
  Scala Theatre, Siam Square
 • 23 - 29 March Grand Hall, G Floor, Esplanade Shopping Mall
   
             
             
   

ทำไมสมองต้องแบ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวา? ทำไมตรรกะและ
จินตนาการต้องถูกเฉือนออกจากกัน? ธุรกิจและความคิด
สร้างสรรค์อยู่ร่วมกันไม่ได้จริงหรือ?

ในปี 2548 มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการสร้างสรรค์พุ่งสูง
ถึง 4 แสนล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 4% ของมูลค่าการซื้อขาย
ทั้งหมดในตลาดโลก ประเทศไทยติดอันดับเป็น 1 ใน 20
ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มากที่สุดของโลก* อะไร
คือจุดแข็ง ความสามารถ และความพร้อมของไทย และเรา
จะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นเข้ากับกระแสของโลกเพื่อสร้างโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างไร

นิทรรศการ "Baht & Brains: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความ
คิดสร้างสรรค์" นำเสนอโอกาสทางการค้าอันยิ่งใหญ่ เมื่อธุรกิจ
จับมือกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ จนเป็นจุดรวม
ของความคิดต่างขั้วที่สร้างมูลค่ามหาศาลจากการใช้ปัญญา
เป็นต้นทุน และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่กำลัง
"โต" และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนต่างวงการได้
มากกว่าที่คิด

ร่วมเรียนรู้กลไก กระบวนการ และผลลัพธ์ของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ผ่านตัวอย่างของนานาประเทศ และตัวอย่าง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ
ทั้งด้านรายได้และแนวคิด จากหลากหลายวงการ ตั้งแต่ผู้ผลิต
สื่อวิทยุโทรทัศน์ วัฒนธรรมการกินอยู่ ทักษะหัตถกรรม
การบริการ ไปจนถึงนวัตกรรม

*ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 17 ของ 20 ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ของโลกในปี 2005 โดยมีมูลค่าในการส่งออก 4,323 ล้านเหรียญสหรัฐ ข้อมูลจาก Creative Economy Report 2008 โดย UNCTAD

 

Why must the brain be divided into right and left hemispheres? Why keep reason and imagination apart? Can’t business and creativity go hand in hand?

The value of world exports of creative goods and services reached US$ 400 billion in 2005, representing nearly 4 percent of total world trade. Thailand is among the top 20 exporters of creative goods worldwide*. What are our strengths, abilities and readiness? How can we connect them with global trends to create new business opportunities?

The exhibition "Baht & Brains" is organized to promote the Creative Thailand policy by introducing the concept of Creative Economy as a new engine of economic development to the public.

Explore the working of creative economy through success stories in Thailand and from around the globe, and discover how our creative industries benefit people from all walks of life.

*Thailand was ranked 17th in the top 20 exporters of creative goods worldwide in 2005, with the total of US$ 4,323 million. Source: Creative Economy Report 2008 by UNCTAD.

   
         
   
ติดตามตารางการจัดแสดงเพิ่มเติมได้ที่นี่ / For additional tour venues, please click here
   
             
   

เข้าชมฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448

 

Free Admission

For more information, please contact
TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448

   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458