หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
ร่วมเจาะลึกเรื่องราวของ "ไม้ไผ่" สายพันธุ์พืชตระกูลหญ้าที่โตเร็วที่สุดในโลก และมีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์และวิถีชีวิตยุคโลกร้อน

เสวนา "มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน งานหัตถศิลป์ไม้ไผ่บนวิถีช่างไทย"
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 - 16.00 น.
คุณคมกฤช บริบูรณ์ ผู้จัดการของกลุ่มจักสานไม้ไผ่คุณปราณี บริบูรณ์ จากอำเภอพนัสนิคม
คุณปราณี วิญญกูล กลุ่มจักสานไม้ไผ่จากจังหวัดสิงห์บุรี


งานหัตถกรรมจักสานของไทยนั้นขึ้นชื่อในความประณีตละเอียดอ่อนไม่แพ้ชาติใดในโลก จากผลงานจักสานที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือประจำวันที่เรียบง่ายหากแต่โดดเด่นด้วยการสอดประสานวัสดุต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่น กลายมาเป็นผลงานหัตถศิลป์ชั้นครูที่สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยมารุ่นสู่รุ่น TCDC และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จึงร่วมจัดเสวนาเพื่อนำเสนอความพยายามที่จะอนุรักษ์หัตถศิลป์ไม้ไผ่ ควบคู่ไปกับการพัฒนา และต่อยอดให้งานหัตถศิลป์ยังคงเป็นมรดกที่สืบทอดจวบจนทุกวันนี้


การบรรยาย "มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน พื้นฐานความรู้เรื่องไม้ไผ่"
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ร.ศ. ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานชมรมคนรักไผ่


ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ไผ่นั้นมีอยู่มากมาย แต่ละพันธุ์ล้วนมีลักษณะที่โดดเด่นและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การนำไม้ไผ่ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจึงแตกต่างกันด้วย มาร่วมเรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์ของไม้ไผ่แต่ละชนิด คุณประโยชน์ และประเภทของไม้ไผ่ในเขตป่าร้อนชื้นของเมืองไทย

เสวนา "มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน เมื่อไผ่ถูกสานเข้ากับงานออกแบบ"
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 14.00 – 16.00 น.
คุณกรกต อารมย์ดี ผู้ประกอบการผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หจก.กรกต อินเตอร์เนชั่นแเนล
คุณกรภัคร์ มีสิทธิตา กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟาสเทคโน จำกัด


เมื่อเสน่ห์ของไม้ไผ่ถูกหยิบยกเข้ามาใช้ในงานออกแบบ จึงเกิดเป็นของใช้ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน แต่กว่าจะเกิดเป็นชิ้นงานน่าทึ่งเหล่านั้น นักออกแบบและผู้ผลิตต้องมีกระบวนการคิดอย่างไร เพื่อนำไปสู่การสรรหาวัสดุที่เหมาะสม การคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้สอดรับกับเส้นสายของวัสดุ และที่สำคัญที่สุด ทำไมวัสดุที่เลือกใช้นั้นถึงต้องเป็น "ไม้ไผ่"

บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น (Lecture in Thai only) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tcdc.or.th

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

นิตยสาร Wallpaper* หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอเชิญท่านร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ
Wallpaper* Series ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "ปารีส เมืองหลวงแห่งความคิดสร้างสรรค์" โดย เอเตียน โกเซ่ต์ ประธานกรรมการ
โครงการ Paris, Capitale de la Creation และกรรมการผู้จัดการบริษัท ซาฟิ ผู้จัดงานแสดงสินค้า Maison & Objet

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 และนิตยสาร Wallpaper* โทร. 02-391-9595

หมายเหตุ
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน
ก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น


Wallpaper*, Franco-Thai Chamber Of Commerce and Thailand Creative & Design Center (TCDC) invite you to join the first lecture in the Wallpaper* Series: "Paris, Capitale de la Creation” by Etienne Cochet, President of "Paris, Capitale de la Creation" campaign and General Manager of SAFI, who organized Maison & Objet.

Free Admission

Reserve your seat at TCDC Information Counter, Tel. 02 664 8448 ext. 213, 214 (Closed Mondays) or Wallpaper*, Tel. 02 391-9595.

Remark:
1. Advance phone reservation is recommended.
2. On-site registration opens one hour before the scheduled start time. For those who have made advance reservation, please register to confirm your seat at least 30 minutes before the event starts.
3. The lecture will be conducted in English only.

 

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458