หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
             
    พบกิจกรรมที่เปิดโอกาสสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ที่ต้องการเวทีเพื่อ
การฝึกฝน สลับกับมืออาชีพที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การผสมผสานภาพเคลื่อนไหวประกอบการแสดงดนตรี ที่จะ
จุดประกายความคิดให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการของ TCDC
ตลอดทั้ง 2 เดือน
  Bringing to the stage a new generation of musicians and artists, The Music@TCDC showcases exciting new talents in a cozy and vibrant atmosphere. Enjoy an evening of live music, short films, and a fusion of visual media with musical performances every Saturday or Sunday at 17.30-19.30, from January – February 2010.    
             
    เดือนมกราคม:
ดนตรีแจ๊ส และดนตรีผสมผสานศิลปะภาพเคลื่อนไหว
  January:
Jazz music and live animation drawing
   
   


พบกับการขับร้องเพลงแจ๊ส โดยผู้กำกับหนังสั้นไมเคิ้ล
เชาวนาศัย พร้อมด้วยการแสดงดนตรีแจ๊สจาก Hello Minor
และการผสมผสานภาพและเสียงดนตรีจากนักวาดการ์ตูน
วิศุทธิ์ พรนิมิตร และศิลปินรับเชิญ และการจับมือร่วมกับ
นักดนตรีแจ๊สมืออาชีพอย่างวง Stone Head

 


Check out the multi-talented artist Michael Shaowanasai in his role as a jazz vocalist. Enjoy jazz music by Hello Minor and a special performance of live music and animation drawing by graphic novelist Wisuth Pornnimit and Stone Head.

   
    เดือนกุมภาพันธ์:
ภาพยนตร์สั้น ดนตรีแจ๊ส
และดนตรีผสมผสานศิลปะภาพเคลื่อนไหว
  February:
Short films, Jazz Music
and Live animation
   
   
พบกับผลงานของ วินัย กิจเจริญ ศิลปินสื่อวิดีโอ (Video
Artist) ขาใหญ่ด้านการสร้างงานจากที่บ้าน ด้วยวิธีการ
หลายรูปแบบ อาทิ การเอาคลิป Youtube มาผสมผสาน
รวมถึงการสร้างงานวิดีโอจากสื่อต่างๆ เช่น ทำมิวสิกวิดีโอ
จากโปรแกรม Microsoft Word, Emoticons หรือการ
เล่าเรื่องด้วย Screensaver และการผสมผสานภาพและ
เสียงดนตรีจากนักวาดการ์ตูน วิศุทธิ์ พรนิมิตร และศิลปิน
รับเชิญ ตลอดจนการจับมือร่วมกับนักดนตรีแจ๊สมืออาชีพ
อย่างวง Stone Head

 
Third Class Citizen presents short films by video artist Vinai Kitjaroen, whose works combine new media such as Youtube clips, MS Word program, emoticons and screensaver. Enjoy a fusion of live music and animation drawing by graphic novelist Wisuth Pornnimit with Stone Head and special guests.
   
   
ดูโปรแกรมการแสดงและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ / For band schedule, please click here
   
             
   

เข้าชมฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448

 

Free Admission

For more information, please contact
TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448

   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458