หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
             
    นำชมโดยคุณอาเบะ เททสึยะ ภัณฑารักษ์และช่างฝีมืองานหัตถกรรมจากศูนย์หัตถศิลป์ไม้ไผ่แบบดั้งเดิมเบปปุ ผู้สร้างสรรค์
รูปแบบการสานตะกร้าดอกไม้จากวัสดุที่ทำจากไม้เพียงเจ้าเดียวในประเทศญี่ปุ่น
   
             
         
   

ร่วมแกะรอยฝีมือช่างหัตถศิลป์ไม้ไผ่ระดับโลกจากเมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น และเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของงานหัตถกรรมไม้ไผ่
ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์ จนเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลก รวมทั้งนิทรรศการส่วนพิเศษ "ต่อยอดไม้ไผ่" ที่นำเสนอ
ความสำเร็จของการผสมผสานพืชตระกูลหญ้าที่โตเร็วที่สุดในโลกอย่าง "ไผ่" กับสุดยอดเทคโนโลยีปัจจุบัน จนส่งอิทธิพลต่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในยุคโลกร้อนและมีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก

วันพุธ 27 มกราคม 2553
15.30 - 17.00 น.
ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)


บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น และแปลเป็นภาษาไทยเท่านั้น
สำรองสิทธ์ิได้ที่ 02-664-8448 ต่อ 213, 214

   
         
   
และขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ พร้อมรับประทานอาหารว่างและรับของที่ระลึก ในเวลาเปิดงาน 17.30 น.
   
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458