หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
             
    นิทรรศการ "ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้" ปรับรูปแบบการ
นำเสนอเพื่อมุ่งเน้นพลังสร้างสรรค์ของแต่ละประเทศ และ
เพิ่มเรื่องราวงานออกแบบที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และตัวตนของประเทศไทย โดยเปิดให้เข้าชมอีกครั้งตั้งแต่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป
  Following the partial re-installation to shift the focus onto the creative strength of each country, "What is Design?" exhibition presents an addition of new design objects that distinctively express Thailand’s cultural identity. The exhibition has reopened on November 21, 2009.    
             
             
   

กระบวนการออกแบบได้รับแรงกดดันจากปัจจัยอันแตกต่าง ตั้งแต่
ภูมิศาสตร์ สังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ ไปจนถึง
ศาสนา งานออกแบบจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสไตล์และแรง
บันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของแต่ละชาติ
ล้วนถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขที่หลากหลาย เช่น การแสดงออกของ
ตัวตน ชนชั้น ภูมิประเทศ สงคราม และคตินิยม

ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติสะท้อนผ่านแนวคิด
ที่เรียกว่า "อัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่น" ("genius loci" หรือ
"talent of the place") อันเกิดจากการหล่อหลอมของพลัง
ต่างๆ ตั้งแต่ทางกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณ นิทรรศการ
"ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้" สำรวจผลงานออกแบบอุตสาหกรรม
คลาสสิกแห่งศตวรรษที่ 20 ซึ่งสะท้อนกระบวนการตีความ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ 10 ชาติ ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน
อิตาลี ฝรั่งเศส อเมริกา สเปน เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น
และบราซิล พร้อมค้นหากระบวนการที่มาของ "อัจฉริยภาพแห่ง
ท้องถิ่น" ในผลงานออกแบบอุตสาหกรรมของไทย

 

Society, history, politics, economics, geography and religion – all produce unique pressures on the design process. Design is not just about style and inspiration. The collective imagination of a country is conditioned by how it relates to issues as diverse as self-expression, class, landscape, war and ideology.

Through the concept of "genius loci", or "talent of the place", we explore how each country is disposed to certain unique talents. These talents make up the cultural "genius" of the country, and are the result of a confluence of forces, from the physical to the spiritual. "What is Design?" looks at how ten countries: England, Italy, France, Germany, USA, Spain, Netherlands, Finland, Japan and Brazil, have each interpreted their cultural uniqueness into 20th century industrial design classics and explores the "genius loci" of industrial design in Thailand.

   
             
             
   

เข้าชมฟรี

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ชั้น 6 (ข้างโรงภาพยนตร์) ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448

 

Free Admission

Thailand Creative & Design Center
6th Fl. (Opposite SFX cinema),
The Emporium Shopping Complex
10.30 – 21.00 (Closed Mondays)

For more information, please contact
TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448

   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458