หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
             
   

"ยีนส์" เป็นแฟชั่นที่ทุกคนรู้จักกันดี มีประวัติความเป็นมาที่
ยาวนานกว่าร้อยปี และยังสวมใส่กันมาจนถึงทุกวันนี้ ใน
รูปแบบกางเกงขายาวที่ตัดมาจากผ้าฝ้ายซึ่งผ่านกระบวนการ
ทอด้วยวิธีการเฉพาะที่เรียกกันว่า "เดนิม"

แต่เดิม "ยีนส์" ถูกนำมาใช้เป็นชุดทำงานของชนชั้นแรงงาน
แต่เมื่อเวลาผ่านไป ยีนส์กลับกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนมีใน
ครอบครองและนิยมสวมใส่กันทั่วโลก ยีนส์ถูกพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปหลากหลาย ดีไซเนอร์ทั่วโลกต่างพากัน
สรรหาเทคนิควิธีต่างๆ เข้ามาใช้กับยีนส์เพื่อสร้างจุดขายและ
เอกลักษณ์เฉพาะให้กับแบรนด์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ ’การนำกลับมาใช้’ ของเครื่องมือ
และวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม การศึกษาทดลองกับสารเคมีที่
แปลกใหม่ ล้วนทำให้ยีนส์แต่ละแบรนด์มีความโดดเด่น
แตกต่างกันไปตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
ดีไซเนอร์

นิทรรศการ "เดนิม 101: ความรู้เบื้องต้นของสุดยอดยีนส์"
นำเสนอเรื่องราวของเดนิมตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นกางเกงยีนส์
ว่าด้วยประวัติความเป็นมา คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะตัว
ของเดนิม ไปจนถึงเทคนิคการผลิตยีนส์ในรูปแบบต่างๆ ผ่าน
วัสดุอุปกรณ์จริงที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งกางเกงยีนส์สุดยอด
ดีไซน์จากแบรนด์ชั้นนำ และยีนส์แบรนด์ไทยที่น่าสนใจ
และสอดแทรกด้วยตัวเลขทางการตลาดที่น่าสนใจของยีนส์

นิทรรศการ "เดนิม 101: ความรู้เบื้องต้นของสุดยอดยีนส์"
จัดแสดง ณ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง
คอมเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 - 28 กุมภาพันธ์
2553 เวลา 10.30 - 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

 

Jeans are the quintessential cool form of fashion that has long stood the test of time. The history of jeans goes back for 500 hundred years and they are still popular today in the form of trousers made from cotton twill textile called "denim".

Because of the ruggedness, jeans were initially used as uniforms for blue collar workers and soldiers. Over time, they became a clothing item of choice for people all over the world and have evolved to keep up with fashion
trends without getting left behind. Designers worldwide
are finding ways to create a selling factor and a unique identity for their brands, including using modern
technology or bringing back traditional tools and methods of manufacturing. These different strategies differentiate the origins and classifications of each brand. Nowadays, jeans are more than one of the four requisites; they are public attire, a product, even an individual identity.

"Denim 101: Fundamentals of Jeans" exhibition presents the story of denim: from its origin, characteristics, and unique qualities, to how it became the jeans we know and love today. The exhibition illustrates 10 creative production techniques through manufacturing tools and samples from world’s hottest jeans brands such as PRPS, Edwin, Diesel and Dior Homme, as well as leading Thai brands.

The exhibition is open for viewing at TCDC Resource Center, TCDC, 6th fl., The Emporium Shopping Complex from 1 December 2009 - 28 February 2010, 10.30 - 21.00 (closed Mondays).

   
             
             
   

เข้าชมฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448

หมายเหตุ
ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุด
โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ Info Guru ด้านหน้าห้องสมุด
เพื่อรับบัตรเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

Free Admission

For more information, please contact
TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448

Remark:
For non-library members, please contact Info Guru Counter at the library entrance for free admission pass.


   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458