หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
         
   

รู้หรือไม่ว่า เพียงปีเดียว พื้นที่เล็กๆ ในกรุงเทพฯ อย่างทาวน์อินทาวน์ กวาดรายได้จากธุรกิจมีเดียให้ประเทศไทยได้ถึง
2,640 ล้านบาท

เปิดแผนที่ขุมทรัพย์แห่งทักษะของมหานครกรุงเทพ ชี้ช่องทางทำกินใน 6 ย่านธุรกิจที่ช่วยผลักดันไทยให้ติดอันดับหนึ่งใน
20 ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มากที่สุดของโลก


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชิญผู้กำหนดนโยบายและผู้นำทางความคิด ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์
ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมระดมความคิดและแลกเปลี่ยนมุมมอง ในงานสัมมนาใหญ่ภายใต้โครงการ "กรุงเทพฯ เมืองสร้างสรรค์"
(Bangkok Creative City)
ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี

   
         
    กำหนดการ    
             
   

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552
ณ ห้อง Star 29 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี
เวลา 08:30 - 16:30 น.

   
   
 • สัมมนาวิชาการ "ความพร้อมของกรุงเทพฯ ก่อนก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์" โดยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  ที่เกี่ยวข้อง: กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร,
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ TCDC
 • นำเสนอผลงานวิจัย 6 พื้นที่สร้างสรรค์ในกรุงเทพมหานคร: จตุจักร, ทองหล่อ, สยามสแควร์, ทาวน์ อิน ทาวน์, อาร์ซีเอ
  และสุขุมวิท โดย ดร. พีรดร แก้วลาย และคุณสุพิชฌาย์ ศิลัยรัตน์ จากกลุ่มวิจัยเมืองสร้างสรรค์ หน่วยวิจัยเมือง
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - จตุจักร: ตลาดนัดต้นตอห่วงโซ่ธุรกิจสร้างสรรค์ ตั้งแต่วัตถุดิบ ยันชิ้นงานสร้างสรรค์ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค
  - ทองหล่อ: ถนนที่รวมทุกปัจจัยของเมืองสร้างสรรค์ ต้นกำเนิดเครือข่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อชุมชนและสังคม
  - สยามสแควร์: รันเวย์แฟชั่นของวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัย ที่แจ้งเกิดของแบรนด์แฟชั่นไทย
  - ทาวน์ อิน ทาวน์: เมืองเล็กของมนุษย์เอเจนซี่ ศูนย์รวมบริการของธุรกิจโฆษณาและภาพยนตร์
  - อาร์ซีเอ: แหล่งรวมค่ายเพลงอินดี้ ศูนย์กลางธุรกิจดนตรี สื่อ และสถานบันเทิง
  - สุขุมวิท: ย่านธุรกิจบริการและที่อยู่เพื่อรองรับชาวต่างชาติ
 • การบรรยายในหัวข้อ "การออกแบบเมืองสร้างสรรค์ - หลักสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองซึ่งจำเป็นในการกระตุ้นให้เกิด
  นวัตกรรม (Creative City Design – Architecture and Urban Planning Principles Essential to Stimulate
  Innovation)" โดย คุณไมเคิล ฟรีดแมน นักวางผังเมืองระดับโลก ผู้มีประสบการณ์วางผังเมืองในเขต Silicon Valley
  ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์รับเชิญสาขาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
             
    อังคารที่ 1 ธันวาคม 2552
ณ ห้อง Crystal Hall โรงแรมพลาซ่าแอทธินี
เวลา 09:00 - 16:30 น.
   
   
 • การบรรยายในหัวข้อ "Fusionopolis: ก้าวสำคัญสู่การพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์" โดย Ms. Yena Lim
  ผู้อำนวยการ Agency for Science, Technology and Research ประเทศสิงคโปร์
 • สัมมนา "การพัฒนากรุงเทพฯ สู่เมืองสร้างสรรค์" โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานบริหารคณะกรรมการบริหาร
  และพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ร่วมด้วยคุณศุภลักษณ์ อัมพุช
  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และประธานคณะอนุกรรมการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
  สร้างสรรค์แห่งชาติ กล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "Creative City"
   
             
   
ดูกําหนดการทั้งหมด
   
             
   

เข้าฟังฟรีตลอดงาน

เหลือที่นั่งจำนวนจำกัด เพียง 50 ที่นั่งสำหรับวันที่ 1 ธันวาคม (วันที่ 30 พฤศจิกายนที่นั่งเต็มแล้ว)


สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214 เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

โปรดติดตามรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ www.tcdc.or.th

หมายเหตุ: การบรรยายมีบริการหูฟังแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย


*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday, (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458