หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
             
   

แสดงบัตรประชาชนเพื่อทดลองใช้บริการครั้งแรก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ดูสิทธิประโยชน์ของสมาชิกได้ที่ www.tcdc.or.th/membership.php

   
             
    เงื่อนไข    
   
 • แสดงสำเนาบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิค่าสมาชิกสำหรับผู้ประกอบการ ราย 5 ปี ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2553
 • แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน* ไม่เกิน 5 ล้านบาท และประกอบการมาแล้วไม่เกิน 10 ปี
  หรือ สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์
  หรือ แสดงหลักฐานการชำระภาษีอัตราเหมาจ่าย
  หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  หมายเหตุ: *เกณฑ์กำหนดลักษณะธุรกิจที่กรมสรรพากรให้การสนับสนุนเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี
   
             
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TCDC
โทร 02-664-8448 ต่อ 213 - 216 แฟกซ์ 02-664-8499, 02-664-8458
ชั้น 6 (ตรงข้าม SFX Cinema) ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 เวลาทำการ 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
Email: library@tcdc.or.th
Website: www.tcdc.or.th
   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458