หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
             
   

ทำไมสมองต้องแบ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวา? ทำไมตรรกะและ
จินตนาการต้องถูกเฉือนออกจากกัน? ธุรกิจและความคิด
สร้างสรรค์อยู่ร่วมกันไม่ได้จริงหรือ?

ในปี 2548 มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการสร้างสรรค์พุ่งสูง
ถึง 4 แสนล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 4% ของมูลค่าการซื้อขาย
ทั้งหมดในตลาดโลก ประเทศไทยติดอันดับเป็น 1 ใน 20
ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มากที่สุดของโลก อะไร
คือจุดแข็ง ความสามารถ และความพร้อมของไทย และเราจะ
เชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นเข้ากับกระแสของโลกเพื่อสร้างโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างไร

นิทรรศการ "Baht & Brains: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิด
สร้างสรรค์" นำเสนอโอกาสทางการค้าอันยิ่งใหญ่ เมื่อธุรกิจ
จับมือกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ จนเป็นจุดรวมของ
ความคิดต่างขั้วที่สร้างมูลค่ามหาศาลจากการใช้ปัญญาเป็น
ต้นทุน และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่กำลัง "โต"
และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนต่างวงการได้มากกว่า
ที่คิด

ร่วมเรียนรู้กลไก กระบวนการ และผลลัพธ์ของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ผ่านตัวอย่างของนานาประเทศ และตัวอย่าง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ
ทั้งด้านรายได้และแนวคิด จากหลากหลายวงการ ตั้งแต่ผู้ผลิต
สื่อวิทยุโทรทัศน์ วัฒนธรรมการกินอยู่ ทักษะหัตถกรรม
การบริการ ไปจนถึงนวัตกรรม

"Baht & Brains: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์"
จัดแสดง ณ โถงทางเข้า TCDC ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน
2552 - 31 มกราคม 2553 และจะหมุนเวียนไปจัดแสดงทั่ว
ทุกภูมิภาค

 

Why must the brain be divided into right and left hemispheres? Why keep reason and imagination apart? Can’t business and creativity go hand in hand?

The value of world exports of creative goods and services reached US$ 400 billion in 2005, representing nearly 4 per cent of total world trade. Thailand is among the top 20 exporters of creative goods worldwide. What are our strengths, abilities and readiness? How can we connect them with global trends to create new business opportunities?

The exhibition “Baht & Brains” is organized to promote the Creative Thailand policy by introducing the concept of Creative Economy as a new engine of economic development to the public.

Explore the working of creative economy through success stories in Thailand and from around the globe, and discover how our creative industries benefit people from all walks of life.

"Baht & Brains" exhibition is on show at TCDC Lobby from 10 November 2009 - 31 January 2010, and will travel to tour venues countrywide.

   
             
             
   

เข้าชมฟรี

TCDC ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6
10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448

 

Free Admission

TCDC, 6th Fl., The Emporium Shopping Complex
10.30 – 21.00 (Closed Mondays)

For more information, please contact
TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448

   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458