หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
         
    ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจะปิดให้บริการชั่วคราว
ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2552
ตั้งแต่เวลา 10.30 - 17.00


เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "สิ่งที่คิด สิ่งที่เห็น: นิทรรศการแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ในพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์"
  TCDC will be temporarily closed on Tuesday 20th October 2009, from 10.30 - 17.00.

On the occasion of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn presiding over the opening ceremony of How I see it: Sketches, drawings and paintings by HRH Princess Sirivannavari Nariratana.
   
         
             
   

นิทรรศการ "ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้"
จะปิดปรับปรุงชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2552
และเปิดให้เยี่ยมชมอีกครั้ง
ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552

 

"What is Design?" Exhibition
will be temporarily closed for re-installation
from 22 October - 9 November 2009.
The exhibition will reopen on
Tuesday 10th November 2009.

   
             
    ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้   We apologise for any inconvenience caused.    
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458