หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
         
    พบกิจกรรมที่เปิดโอกาสสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ที่ต้องการเวทีเพื่อ
การฝึกฝน สลับกับมืออาชีพที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
ในการผสมผสานภาพเคลื่อนไหวประกอบการแสดงดนตรี ที่จะ
จุดประกายความคิดให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการของ TCDC
ภายใต้แนวคิดการแสดงที่แตกต่างตลอดทั้ง 3 เดือน
  Bringing to the stage a new generation of musicians and artists, The Music@TCDC showcases exciting new talents in a cozy and vibrant atmosphere. Come enjoy a fun evening of live music, short films, and a fusion of visual media with musical performances every Saturday or Sunday at 17.30 - 19.30, from October – December 2009.    
         
    ตารางกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2552   Activity Program: November 2009    
             
    ดนตรีผสมผสานศิลปะภาพเคลื่อนไหว   Visual Music    
    พบการผสมผสานภาพและเสียงดนตรีจากนักวาดการ์ตูน วิศุทธิ์
พรนิมิตร ทั้งการแสดงเดี่ยวและการจับมือร่วมกับนักดนตรีแจ๊ส
มืออาชีพอย่าง วง Stone Head และอีกหลายนักดนตรีรับเชิญ
พร้อมชมภาพยนตร์สั้นจาก ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ ศิลปินวีดีโออาร์ต
และช่างภาพ
  Stir your imagination as Taiki Sakpisith, an art video artist and photographer, opens the Visual Music month with short films. Graphic novelist Wisuth Pornnimit will perform live animation drawing, both as a solo act and also in collaboration with Stone Head and other guest musicians. Plus film-inspired jazz music by Michael Shaowanasai and Friends and Stone Head.    
             
             
   
 • วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน: กิจกรรมฉายผลงาน
  ภาพยนตร์สั้น ของไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ โดยกลุ่ม
  THIRD CLASS CITIZEN
 • วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน: การแสดงดนตรีแจ๊ส
  ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ ในแบบฉบับของ
  คุณไมเค้ิล เชาวนาศัยและเพื่อน
 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน: การแสดงดนตรีแจ๊ส
  ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ ในแบบฉบับของวง
  Stone Head
 • วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน: การแสดงดนตรีแจ๊ส
  ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ ในแบบฉบับของ
  คุณไมเคิ้ล เชาวนาศัยและเพื่อน
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน: การแสดงดนตรีแจ๊ส
  จากวง Stone Head ร่วมกับการแสดงภาพวาด
  ภาพประกอบระหว่างการแสดงดนตรี จากคุณวิศุทธิ์
  พรนิมิตร (ตั้ม)
 • วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน: การแสดงเปียโน และ
  ภาพวาดเคลื่อนไหว จากคุณวิศุทธิ์ พรนิมิตร (ตั้ม)
 • วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน: การแสดงดนตรีแจ๊ส
  ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ ในแบบฉบับของวง
  Stone Head
 • วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน: กิจกรรมฉายผลงาน
  ภาพยนตร์สั้น ปะทะการแสดงดนตรีสด จากศิลปินรับเชิญ
  โดยกลุ่ม THIRD CLASS CITIZEN
 • วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน: การแสดงดนตรีแจ๊ส
  ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ ในแบบฉบับของวง
  Stone Head
 
 • Sunday 1 November: Short films
  by Taiki Sakpisith by THIRD CLASS CITIZEN
 • Saturday 7 November: Live jazz inspired by films
  by Michael Shaowanasai and Friends
 • Sunday 8 November: Live jazz inspired by films
  by Stone Head
 • Saturday 14 November: Live jazz inspired by
  films by Michael Shaowanasai and Friends
 • Sunday 15 November: Live jazz by Stone Head
  vs Live animation drawing by Wisuth Pornnimit (Tum)
 • Saturday 21 November: Piano recital vs
  Live animation drawing by Wisuth Pornnimit (Tum)
 • Sunday 22 November: Live jazz inspired by films
  by Stone Head
 • Saturday 28 November: Short films vs Live music
  by THIRD CLASS CITIZEN
 • Sunday 29 November: Live jazz inspired by films
  by Stone Head
   
             
   
รายละเอียดเพิ่มเติม l More Information
   
             
             
   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448
 
For more information
Please contact TCDC Information Counter.
Tel. 02 664 8448
   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday, (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458