หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
         
    พบกับงานสัมมนาใหญ่ภายใต้โครงการ "กรุงเทพฯ เมืองสร้างสรรค์" (Bangkok Creative City) ร่วมค้นพบกรุงเทพฯ
ในแง่มุมใหม่ เพราะมหานครแห่งนี้ใช่เพียงที่อยู่อาศัย แต่ยังเป็นแหล่งกระตุ้นความคิด บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ พร้อมยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชิญผู้กำหนดนโยบายและผู้นำทางความคิด ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์
ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมระดมความคิดและแลกเปลี่ยนมุมมอง ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี
   
         
    กำหนดการเบื้องต้น    
             
   

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552: นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "Bangkok Creative Spaces" จากกลุ่มวิจัยเมืองสร้างสรรค์
หน่วยวิจัยเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการบรรยายจากนักออกแบบชุมชนเมือง
ผู้มีประสบการณ์วางผังเมืองในเขต Silicon Valley

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2552: การบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และสัมมนาในหัวข้อ
"การพัฒนากรุงเทพฯ สู่เมืองสร้างสรรค์"

พร้อมร่วมสำรวจแผนที่ขุมทรัพย์แห่งทักษะของมหานครกรุงเทพ (Skills Mapping) ซึ่งจะพิสูจน์ให้คุณเห็นถึงศักยภาพของเมือง
ที่เต็มไปด้วยชุมชนคนสร้างสรรค์ใน 6 ย่านดัง
จตุจักร: ตลาดนัดต้นตอห่วงโซ่ธุรกิจสร้างสรรค์ ตั้งแต่วัตถุดิบ ยันชิ้นงานสร้างสรรค์ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค
ทองหล่อ: ถนนที่รวมทุกปัจจัยของเมืองสร้างสรรค์ ต้นกำเนิดเครือข่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อชุมชนและสังคม
สยามสแควร์: รันเวย์แฟชั่นของวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัย ที่แจ้งเกิดของแบรนด์แฟชั่นไทย
ทาวน์ อิน ทาวน์: เมืองเล็กของมนุษย์เอเจนซี่ ศูนย์รวมบริการของธุรกิจโฆษณาและภาพยนตร์
อาร์ซีเอ: แหล่งรวมค่ายเพลงอินดี้ ศูนย์กลางธุรกิจดนตรี สื่อ และสถานบันเทิง
สุขุมวิท: ย่านธุรกิจบริการและที่อยู่เพื่อรองรับชาวต่างชาติ

   
             
             
    สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก TCDC
สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สําหรับบุคคลทั่วไป - สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2552
   
             
             
   
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214 เวลา 10.30 - 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
โปรดติดตามรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่นี่

เข้าฟังฟรีตลอดงาน

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday, (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458