หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
    อาชีพอะไร ที่ประเทศไทยต้องการ
ฟังคำตอบชัดๆ จากมืออาชีพตัวจริง ในงาน “อนาคตประเทศไทย กับ 10 อาชีพ สุดฮิพ”
   
         
         
   

มูลนิธิไทยคมร่วมเตรียมความพร้อมเด็กไทย ในกิจกรรม This’s My Future แนะนำ 10 อาชีพสุดฮิพแห่งอนาคตของไทย
เพื่อให้น้องๆ เลือกเส้นทางการเรียนและอาชีพได้อย่างมั่นใจ

พร้อมชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา คุณพ่อคุณแม่ และคุณครู ร่วมค้นหาอนาคตให้แก่เยาวชนของชาติได้ “เลือกในสิ่งที่
ใช่ และเรียนในสิ่งที่ชอบ” กับเหล่าวิทยากรคนดังจาก 10 สาขาอาชีพแห่งอนาคตซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน
และต่างประเทศ

   
             
   
รายละเอียดวิทยากรทั้ง 12 ท่าน
   
             
   
กำหนดการกิจกรรม
   
             
   

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งล่วงหน้าและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thisismyfuture.org
หรือ ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะได้ที่ มูลนิธิไทยคม โทร. 02 668 1719 - 23

   
             
             
   
หมายเหต
 
   
   
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายในวันที่ 30 กันยายน 2552
  • ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
  • งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา พ่อแม่ ครูอาจารย์
    และผู้ที่สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
  • ดำเนินการสัมมนาเป็นภาษาไทยเท่านั้น
   
             
จัดโดย มูลนิธิไทยคม
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458

www.tcdc.or.th