หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
         
    ในยุคปัจจุบัน การที่เราจะค้นหาข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลายและ
ซับซ้อนได้นั้น ต้องอาศัยการออกแบบนิเทศศิลป์ที่มีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสื่อขององค์กร ดิจิตอลมีเดีย กราฟฟิก
ดีไซน์ การออกแบบตัวพิมพ์ ระบบการค้นหาเส้นทางและป้าย
สัญญาณ ซึ่งจะช่วยให้เรารับรู้และเข้าใจถึงสิ่งต่างๆ รอบตัวได้
อย่างรวดเร็วผ่านทางการมองเห็น โดยสัญชาตญาณเมื่อได้รับ
ข้อมูลมาแล้ว เราก็จะเดินไปถูกทิศทางโดยอัตโนมัติ และจดจำ
สัญลักษณ์ที่เห็นได้ในทันที กล่าวโดยสรุปคือ เราจะค้นพบสิ่งที่
เราต้องการจากสภาวะแวดล้อมรอบตัวด้วยการมองเห็นการ
ออกแบบนิเทศศิลป์นั่นเอง
  To navigate our way through the information jungle we depend on effective communication design. Corporate design, digital media, graphic design, typography, way-finding and signage systems enable us to immediately spot what we need. We absorb information intuitively, so that we automatically go the right way and instantly recognize the desired product. In short, with the help of communication design we immediately spot what we need in order to make sense of our surroundings.    
         
             
   

การออกแบบนิเทศศิลป์ของเยอรมนีได้รับความยกย่องอย่างมาก
ในหลายสิบปีที่ผ่านมา นิทรรศการ "มิติแห่งพื้นที่ - การออกแบบ
นิเทศศิลป์ในเยอรมนี" ถือได้ว่าเป็นนิทรรศการแรกที่เน้นด้าน
การออกแบบนิเทศศิลป์ของยุคปัจจุบัน โดยรวบรวมผลงานกว่า
150 ชิ้นจากนักออกแบบที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น โยฮันเนส
แอร์เลอร์, ไมค์ ไมเร่อร์, โยอาคิม เซาเทอร์, เอริค ชปีคมันน์
และอันเดรอัส อือเบเล ซึ่งล้วนแสดงถึงความชำนาญของการ
ออกแบบภาพลักษณ์ที่เป็นแบบสองมิติ

นิทรรศการนี้ยังได้นำเสนอถึงวิวัฒนาการของการออกแบบ
รวมถึงผลกระทบต่อทัศนศิลป์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยโลโก้
สัญลักษณ์ภาพ ตัวอักษรหรือระบบต่างๆ จะมีความโดดเด่น
อย่างมากก็ต่อเมื่อได้สื่อออกมาแทนตัวผลิตภัณฑ์แล้วหลายสิบปี
ตัวอย่างเช่น โลโก้ของธนาคารด้อยท์เช่อะบังค์ซึ่งออกแบบโดย
อันโทน ชตันโคว์สกี ในปี ค.ศ.1974 หรือ สัญลักษณ์ภาพ
ของโอเทิ่ล ไอเคอร์ที่ออกแบบให้กับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเมือง
มิวนิก ในปี ค.ศ.1972 หรือ ตัวอักษรที่ใช้นำทางให้ผู้ขับขี่บน
ถนนทางหลวงในเยอรมนีที่ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

 

German communication design has been highly regarded for decades. Nevertheless the exhibition "The Dimension of Surface - Communication Design in Germany" will be the first contemporary show on current trends in German communication design. The exhibition, consisting of 150 recent works by influential designers, shows a comprehensive overview of current works by renowned design agencies such as Johannes Erler, Mike Meire, Joachim Sauter, Erik Spiekmann and Andreas Uebele. Their particular strengths and specialisations highlight the five principles of two-dimensional communication design.

The exhibition also captures where current trends come from and reflects on the effect of graphic and visual designs of the past continues to the present day. The powerful impact of logos, pictograms, typefaces or systems often only becomes apparent when they have been making their mark over for decades: the Deutsche Bank logo designed by Anton Stankowski in 1974, for example, or Otl Aicher’s pictograms - originally designed for the Munich Olympics in 1972, or the DIN typeface that directs drivers on German autobahns.

   
             
   
For German, click here
   
             
   
เข้าชมฟรี
TCDC, ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6
10.30 - 21.00 (ปิดวันจันทร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร: 02 664 8448
 
Free Admission
TCDC, 6th Fl., The Emporium
10.30 – 21.00 (Closed Mondays)
For more information, please contact
TCDC Information Counter. Tel: 02 664 8448
   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458