หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
    เพอร์นิลลา โจฮานสัน   Pernilla Johansson    
   

เพอร์นิลลา โจฮานสันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของบริษัท
Electrolux Major Appliances ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
Electrolux คือผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้
ไฟฟ้าสำหรับมืออาชีพ มียอดขายสินค้าต่อปีกว่า 40 ล้านชิ้นใน
150 ประเทศ

บริษัท Electrolux มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ออกแบบ
มาอย่างพิถีพิถัน และเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างทั่ว
ถึง ปีที่ผ่านมา Electrolux ได้เปิด Design and Innovation
Center ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรมขึ้นในภูมิภาค

ด้านประสบการณ์การทำงาน ก่อนเข้ามาร่วมงานกับบริษัท
Electrolux โจฮานสันเคยเป็นผู้นำทีมดีไซเนอร์ของบริษัท
Philips หนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
และอิเล็กทรอนิกส์ที่โดดเด่นด้านการออกแบบ เมื่อมาร่วมงาน
กับ Electrolux ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ ผลงาน
การดีไซน์ผลิตภัณฑ์ของเธอจึงมีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้
บริโภคหลายล้านคนทั้งในทวีปเอเชียและทั่วโลก

 

Pernilla Johansson is the Design Director of Electrolux Major Appliances for the highly diverse Asia-Pacific region. A global leader in home appliances and appliances for professional use, Electrolux sells more than 40 million products to customers in 150 countries every year.

The company focuses on innovations that are thoughtfully designed, based on extensive consumer insight, to meet the real needs of consumers and professionals. Last year, Electrolux launched the Design and Innovation Center in Singapore to drive innovation in the region.

Johansson has achieved great success as a designer throughout her long career. Before joining Electrolux, she was a senior design head at Philips, one of the world’s largest small appliances and electronics companies with very trend setting design. In her role as Design Director at Electrolux, Johansson has major influence over the design of products that affect the daily lifes of millions of consumers, not the least in Asia.

   
         
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458

www.tcdc.or.th