หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
    จากเทรนด์สู่ผลิตภัณฑ์   From Trend to Product    
   

เทรนด์คือสิ่งที่เชื่อมโยงอนาคตกับปัจจุบัน ในการบรรยาย
“จากเทรนด์สู่ผลิตภัณฑ์” คุณจะได้พบกับแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของ Electrolux ซึ่งทำการผสมผสานเทรนด์ต่างๆ
เข้ากับคุณค่าของแบรนด์ ผนวกกับองค์ประกอบที่ Electrolux
เรียกว่า Consumer Insights เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวที่
ถ่ายทอดความต้องการของผู้บริโภคและกลายเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ตอบสนองความต้องการนั้นได้อย่างแท้จริง

เทรนด์ที่มาเร็วและไปเร็วนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในวงการแฟชั่นอีก
ต่อไป ผู้บริโภควันนี้เรียกร้องให้ความต้องการของตนได้รับการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วทันใจ ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการตอบ
โจทย์ความต้องการใหม่ๆ รสนิยมได้แตกแขนงออกไปอย่างกว้าง
ขวาง ผู้บริโภคจึงต้องการทางเลือกที่เหมาะกับตนเองมากขึ้นโดย
ผ่านทุกแง่มุมของการออกแบบ ตั้งแต่สีสัน วัสดุ ขนาด น้ำหนัก
ประสิทธิภาพ การตกแต่ง แสง ความขัดแย้ง จนถึงโซลูชั่นทาง
เทคนิคและความสะดวกสบายในการใช้งาน

ในการบรรยายครั้งนี้ เพอร์นิลลา โจฮานสัน ผู้อำนวยการฝ่าย
ออกแบบประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท อีเลคโทรลักซ์ จะ
มาแบ่งปันข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคทั่วโลกจาก
รายงาน Electrolux Global Trend Report 2009 พร้อมกับ
คู่มือการออกแบบและเทรนด์ของ Electrolux สำหรับปี 2010
และในอนาคตข้างหน้า

 

Design trends are the connection to the future. Find out how Electrolux develops their products by mixing trends, brand values and Consumer Insights to create stories that define and become products that meet demands.

The fast moving trends no longer belong only to fashion. Today consumers demand quick response to their needs in terms of new products, colors, materials and solutions. Tastes have become fragmented and choices must be personalized through attention to all aspects of design: color, material, size, weight, performance, decoration, light, contrast, to technical solution and easy handling.

In this lecture, Pernilla Johansson, Design Director (Asia Pacific) of Electrolux Major Appliances, will share global consumer insight from Electrolux Global Trend Report 2009 and discuss Electrolux’s design guide and trend for 2010 and beyond.

   
             
   
เกี่ยวกับเพอร์นิลลา โจฮานสัน l About Pernilla Johansson
   
   
       
   
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214
 
Free Admission
Reserve your seat at TCDC Information Counter,
Tel. 02 664 8448 ext. 213, 214.
   
             
   
หมายเหตุ
 
Remark
   
   
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
 • เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่
  สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้า
  ร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
 • บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีบริการหูฟังแปลภาษา
 
 • Advance phone reservation is recommended.
 • On-site registration opens one hour before the scheduled start time.  For those who have
  made advance reservation, please register to
  confirm your seat at least 30 minutes before
  the event starts.
 • The lecture will be conducted in English with simultaneous translation via headset.
   
         
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458

www.tcdc.or.th