หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
   
ในปัจจุบันนักออกแบบและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับข้อมูลเทรนด์
จำนวนมากจนยากที่จะย่อยได้ทัน นอกจากประเด็นสำคัญว่า
เทรนด์ไหนควรจะนำมาใช้แล้ว ยังต้องเข้าใจแนวคิดเทรนด์ที่จะ
ติดตามให้เหมาะสมกับทัศนคติของลูกค้าเป้าหมาย ความเข้าใจ
ในเทรนด์สีอย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงรู้ว่า “สีอะไร” แต่ต้องรู้ลึก
ไปถึงว่าวัสดุที่เลือกใช้ ค่าการดูดซับแสง ค่าของสี ธาตุของสี
และโทนของสีที่ถูกต้องคืออะไร

นิทรรศการนี้จะอธิบายแนวคิดของผู้บริโภคที่ถูกสะท้อนออกมา
เป็นอารมณ์ของกลุ่มสี การจัดองค์ประกอบสีในสินค้าแฟชั่น
สำหรับบุรุษ สตรี และกีฬา สัมผัสวัสดุที่ใช้ในการถ่ายทอด
อารมณ์ของงานออกแบบ รับแรงบันดาลใจจากภาพถ่ายและ
การจับเดรปบนหุ่น

18 วันของนิทรรศการ “สัมผัสแรงบันดาลใจ ในกระแสเทรนด์
โลก Autumn/Winter 2010/11” ซึ่งแสดงเทรนด์สีและวัสดุ
ของสินค้าแฟชั่น สตรี บุรุษ และกีฬา จะสร้างแนวคิดใหม่ใน
การใช้เทรนด์เพื่อการออกแบบของท่าน
 
Information overload about Trends and Color on the cyberworld and media may be too overwhelming for designers. Not only WHAT trends to believe but HOW to understand and use the right trends for target customers. Selecting the right colors for your products is directly related to new product success rate. But to select the right colors, you need to know more than what colors are in the next trends. You also need to learn the right touch of materials, light absorption, hue, tone and value.

Experience the feel and touch of different materials that will enlight designers and product developers. Understand consumer value behind each color theme. SENSE the combination of color shade for men's, women's and sport fashion products. TOUCH the material that will convey your design message. And GET INSPIRED by artistic photographs and moulages.

On display for 18 days at Material ConneXion Bangkok, “Riding Global Trends Autumn/Winter 2010/11: Senses and Inspiration” will give you a new perspective on how to RIDE the global trends for product design success.
   
             
             
   
เข้าชมฟรี

TCDC, ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6
10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)
 
Free Admission

TCDC, 6th Fl., The Emporium
10.30 – 21.00 (Closed Mondays)
   
             
             
   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจีรวัฒน์
สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย
02 286 9600, 080 553 3241
 
For more information, please contact Mr.Jeerawat, Thailand Institute of Fashion Research (inFASH), Tel. 02 286 9600, 080 553 3241
   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458

www.tcdc.or.th