หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
   
“เทรนด์ไหนจะมา” เป็นคำถามยอดนิยม ไม่ใช่แค่สำหรับแต่งตัว
ไม่ให้ตกเทรนด์ แต่เป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางแผน
งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในความนิยมของลูกค้า
 
“What's the next big Trends?” is not just the question
to get dress in trend. But trends are highly important information for designers and product developers...
to offer the RIGHT products to target customers.
   
             
             
   

นักออกแบบและนักธุรกิจ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและตกแต่งบ้าน
จะได้เห็นและเข้าใจที่มาของเทรนด์ พร้อมข้อมูลเชิงลึกส่งตรง
จากการประชุมเทรนด์สีโลก INTERCOLOR ในประเทศฝรั่งเศส
เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 โดยสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย
ตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยในการประชุมเทรนด์สีโลก

พร้อมตอบข้อสงสัยที่ติดใจนักออกแบบและเจ้าของแบรนด์เสมอ
มา เทรนด์สีและแฟชั่นโลกที่มีการคาดการณ์กันมานานกว่า 50
ปีเกิดขึ้นได้อย่างไร มีกระบวนการวิจัยที่เป็นระบบหรือเป็นการ
สมรู้ร่วมคิดของนักออกแบบชั้นนำ

ร่วมฟังการสัมมนาเทรนด์ล่วงหน้าฤดูกาล Spring/Summer
2011 พร้อมรับ Home Color Trends Book by inFASH
& MFL Autumn/Winter 2010/11 เพื่อสร้างความแม่นยำ
ในการออกแบบสินค้าของคุณ

ค่าสัมมนา: ท่านละ 1,200 บาท (พร้อมรับเอกสารเทรนด์ Home Color and Material Trends Book 1 ฉบับ และ Fashion Color and Material Trends Information
1 ฉบับ)

ส่วนลดสำหรับสมาชิก TCDC
(เฉพาะสมาชิกภาพที่ยังไม่หมดอายุ):
สมาชิกพรีเมียม รับส่วนลด 10%
สมาชิกพรีเมียมแบบ Corporate รับส่วนลด 15%
สมาชิกซิลเวอร์และแพลตินัม รับส่วนลด 20%
ส่วนลดสำหรับสมาชิก inFASH: 15%

 

Direct from INTERCOLOR; the world congress of trends forecasters from 14 leading countries in France during June 2009, Thai designers and Fashion industry players will get insight and rich trends information from InFASH: Thailand Institute of Fashion Research who was the only representative from Thailand in INTERCOLOR.

Clarify the doubt about how trends are set and forecasted since the last half of the twentieth century by world leading designers in Europe. Are they conspiracy theory or are they the real research?

Attend InFASH Forward Trend Seminar and discover what will be the value that influences your customers in Spring/Summer 2011. Find out what Colors theme you should prepare in your design. Get Home Color Trends Book by inFASH & MFL Autumn/Winter 2010/11 worth 3,000 Baht for every reservation.

Seminar fee: 1,200 THB per person (including Home Color and Material Trends Book and Fashion Color and Material Trends Information book)

TCDC Member Discount (valid membership only):
Premium members - 10% discount
Premium members (Corporate) - 15% discount
Silver and Platinum members - 20% discount
inFASH Member Discount: 15%

   
             
   
รายละเอียดการสมัครและสำรองที่นั่งงานสัมมนา
   
             
             
    หมายเหตุ   Remark:    
   
  • การบรรยายเหมาะสำหรับนักออกแบบ ผู้ประกอบการธุรกิจ
    สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น
  • เปิดลงทะเบียน 13.00-13.30 น
  • บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
 
  • Suitable for Textile, apparel and fashion designers and entrepreneurs.
  • Conducted in THAI ONLY.
   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458

www.tcdc.or.th