หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
   

หลังจากที่เข้าชมนิทรรศการนี้ เพียงท่านแสดงบัตรสมาชิกTCDC
ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รับฟรี! โปสเตอร์ 1 ชิ้น / 1 ท่าน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป*
 
*โปสเตอร์มีจำนวนจำกัด หรือจนกว่าของจะหมด

TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

 

Just show your TCDC membership card at
information counter.
The poster is limited to 1 item / 1 member*

*Posters are available in limited quantity or
until supplies last.

TCDC reserves the right to withdraw or cancel this promotion without prior notice.

   
         
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458

www.tcdc.or.th