หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 

เพราะเด็กในวันนี้ จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ดังนั้นหากพลังทางความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดของพวกเขาได้รับ
การสนับสนุนให้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างเต็มที่ อนาคตที่เด็กฉลาดเหล่านี้จะก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชาติย่อมไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝัน


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอทำหน้าที่ผู้ใหญ่ใจดี เปิดเวทีสร้างสรรค์ มอบโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ค้นพบหนทางสู่การเป็น
ผู้ใหญ่มืออาชีพใน เทศกาลปล่อยแสง 3 ตอน เด็กฉลาด ชาติเจริญ กิจกรรมเด่นภายใต้โครงการ “Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจ
ไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” ที่จะช่วยให้นิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สร้างรายได้
เป็นกอบเป็นกำได้จากมันสมองและสองมือ พร้อมเปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจได้รู้จักกับนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ไฟแรงจากทุกสาขาวิชา
เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ธุรกิจที่แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 
ลานปล่อยแสง นิสิต นักศึกษา
วันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2552
ห้องนิทรรศการ 2 TCDC
นี่เป็นโอกาสสำคัญเพื่อต่อยอดผลงานของคุณ
สู่ความสำเร็จ
   

ลานปล่อยแสงเปิดโอกาสให้เฉพาะนิสิต นักศึกษา ระดับปวช.
ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้
(พ.ศ. 2552) มาร่วมวงคนมีของ นำเสนอผลงานจบการศึกษา
ที่มีจุดขาย เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญต้องมี
โอกาสต่อยอดทางธุรกิจ

TCDC จะทำการคัดเลือก 30 ผลงานที่โดดเด่นและมีศักยภาพ
ในการพัฒนาต่อยอดสู่ตลาดธุรกิจได้จริงเพื่อทำการ
ประชาสัมพันธ์และตีพิมพ์ผลงานผ่านทาง นิตยสาร a day ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ตลอดจนสื่อต่างๆ และช่องทาง
การสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ของ TCDC อาทิ
เว็บไซต์ www.tcdc.or.th, www.creativethailand.org
และการส่งข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-News) เป็นต้น
เพื่อเผยแพร่ผลงานของคุณสู่ผู้คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น


DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458