หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
   
อะไรอยู่ในเส้น?

แต่ละวันประชากรมากกว่าหนึ่งส่วนสี่ของโลกบริโภคอาหาร
ประเภทเส้น มูลค่าของเส้นก๋วยเตี๋ยวในตลาดค้าปลีกทั่วโลก
ปีค.ศ. 2008 มีมูลค่าถึง 1,157.86 พันล้านบาท ตามมาด้วย
พาสต้าเป็นอันดับสองซึ่งมีมูลค่า 858.8 พันล้านบาท (ข้อมูล
จากยูโรมอนิเตอร์) ยังไม่รวมถึงปริมาณเส้นก๋วยเตี๋ยวและ
พาสต้าที่ทำกินเองที่บ้านซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในสถิติที่บันทึกไว้
What’s in my noodle?

On any given day, more than a quarter of the global populace eats some sort of noodle, pasta or cooked dough. The global retail market value for noodles in 2008 stood at 30.47 billion US dollars, with the pasta market coming in second at some 22.6 billion US dollars (Euromonitor). And that’s not counting the volume of noodles and pasta made at home, off the statistical radar.
   


จากเส้นหมี่จีนดึงด้วยมือแบบบ้านๆ สู่เส้นโซบะบัควีคญี่ปุ่นชั้นดี
และฟูซซี่ลี่พาสต้าอิตาเลียนเส้นเกลียว ประวัติศาสตร์ของอาหาร
ประเภทเส้นกำเนิดขึ้นจากความจำเป็น และพัฒนาขึ้นอย่างช้าๆ
ตามสถานที่ เวลา และเทคนิคทักษะ

ความต้องการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวสาลีและข้าวเจ้าหลังฤดู
เก็บเกี่ยวของคนโบราณกลายเป็นความหลากหลายทางรสชาติ
และรสสัมผัสแบบร่วมสมัยได้อย่างไร? เส้นต่างๆ คงไม่เกิดขึ้น
มากมายหากปราศจากการประดิษฐ์คิดค้นโรงสีที่ช่วยให้ชาวนา
สามารถเปลี่ยนข้าวสาลี ข้าวฟ่าง และข้าวเจ้าให้กลายเป็นแป้ง

เมื่อเส้นแพร่หลายจากจีนไปทั่วเอเชีย เทคนิคการทำถูกผสม
ผสานเข้ากับเมล็ดพืชและเครื่องเทศในแต่ละท้องถิ่น ในประเทศ
ญี่ปุ่นเรายังมีโอกาสเห็นร้านอูด้งและโซบะที่ทำตามตำรับดั้งเดิม
จากเมื่อสามถึงสี่ร้อยปีก่อนอย่างไม่มีผิดเพี้ยน ส่วนสยาม
ประเทศศูนย์กลางเส้นทางการค้าที่เชื่อมโลกตะวันตกกับ
ตะวันออกตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ก็โดดเด่นเรื่องน้ำซุปและเครื่อง
ปรุงรสซึ่งผสมเข้ากับการปรุงอาหารพื้นเมืองที่รับมาจากต่างถิ่น
ได้ผลเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีเอกลักษณ์ของไทยในปัจจุบัน

แต่พัฒนาการที่ละเอียดลออมากที่สุดของส่วนผสมง่ายๆ จาก
แป้งและน้ำ คือการทำพาสต้าอิตาเลียน ซึ่งประยุกต์กระบวนการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์มาใช้ออกแบบก้อนแป้งให้มีผลต่อ
รูปทรงและความเหนียว ตลอดจนการดูดซับน้ำซอส การศึกษา
รายละเอียดต่างๆ เหล่านี้อย่างถ้วนถี่เพื่อตอบความต้องการ
การปรุงอาหารของแต่ละท้องถิ่นในขั้นแรกได้กลายมาเป็น
อุตสาหกรรมการผลิตพาสต้าที่มีรูปแบบหลากหลายในเวลา
ต่อมา

สุดท้าย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย ไอคอนอาหารและวิถีการกิน
ของศตวรรษที่ 20 ซึ่งกระจายไปทั่วทุกชนชั้นทางสังคมจากเขต
เมืองสู่ชนบทห่างไกล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีความหลากหลายของ
เครื่องโรยหน้า เครื่องปรุง และหีบห่อ ยึดพื้นที่ในแต่ละครัวเรือน
ทั่วโลก ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าสี่พันปีของเส้น แสดงให้
เห็นความชาญฉลาดของมนุษย์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการผลิตอาหาร ถ้าปราศจากมัน… ตอนนี้เราจะอยู่กัน
อย่างไร?From the humble Chinese hand-pulled noodle to fine Japanese barley soba and Italian fusilli swirls, the history of cooked dough is one born of necessity and refined by place, time and technical skill. How did the ancient need to preserve excess wheat or rice stocks after harvest end up in such a variety of contemporary tastes and textures? Not much could have happened without the invention of grain mills, helping farmers transform their wheat, millet or rice into flour.

As the noodle migrated throughout Asia, it incorporated local grains and spices. Throughout Japan, we can still experience noodle shops reproducing traditional udon and soba recipes at least three to four hundred years old. In Siam, the hub of trading routes linking the Occident with the Orient since the 16th century, sauces and seasonings cross-bred with multi-ethnic cooking, resulting in Thailand’s creative fusion noodle cuisine today. But the most thorough evolution of the humble flour-and-water mix has to be in Italian pasta, which applied the scientific method to pasta design. How quickly would dough of a certain shape and consistency cook? How much sauce should it be designed to absorb? These details were all studied meticulously to meet the needs of regional cooking at first, and later of industrial production.

At the end of the trail is the cup noodle, a food and lifestyle icon of the late 20th century. Infiltrating every social class, from the urban harried to the rural poor, the instant noodle morphed itself through topping, seasoning and packaging, to earn itself a place in every household on the planet. Noodle’s 4,000 year old story underlines the key role of human ingenuity in creating ever new means of food production. Without them, where would we be?เข้าชมฟรี

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448

Free Admission

TCDC, 6th Fl., The Emporium
10.30 – 21.00 (Closed Mondays)


For more information, please contact
TCDC Information Counter.
Tel. 02 664 8448

DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458