หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
   
รายละเอียดนิทรรศการ
   
         
   
ประวัติความเป็นมาของการ์ตูน
นำเสนอประวัติของการ์ตูนด้วยกล่องไม้ เป็น Timeline ของการ์ตูน เริ่มตั้งแต่ปี 1846 ที่ Rodolphe Topffer เริ่มเขียนการ์ตูน
ลงบนกระดาษที่แบ่งเป็นช่อง และปี 1917 มีนักวาดการ์ตูนคนแรกของไทย คือ เปล่ง ไตรปิ่น (ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต) เขียนภาพล้อ
การเมืองขึ้นมา ไล่เรียงมาจนถึงยุคปัจจุบันที่การ์ตูนเข้ามามีบทบาทในทุกวงการ

การแสดงผลงานของนักวาดการ์ตูนชาวไทย
การแสดงผลงานการออกแบบการ์ตูนของนักวาดการ์ตูนชาวไทย 3 คน ที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ คุณวิสุทธิ์ พรนิมิตร
คุณสุทธิชาติ ศราภัยวานิช และคุณทรงศีล ทิวสมบุญ นำเสนออุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดการ์ตูน ชิ้นงานที่โดดเด่น และลายเส้นต้นฉบับจากฝีมือของนักวาดการ์ตูน


มูลค่าทางการตลาดที่น่าสนใจจากการ์ตูน
การ์ตูนที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องสำหรับเด็กหรือเรื่องเฉพาะกลุ่ม แต่เมื่อศึกษาจะพบว่าการ์ตูนสามารถสร้างรายได้หรือ
สร้างมูลค่าภายในตลาดโลกได้ไม่น้อย โดยเฉพาะในประเทศญีปุ่นที่การ์ตูนครองส่วนแบ่งการตลาดถึง 40% ของหนังสือ
ทั้งหมด รวมไปถึงการสร้างโอกาสในการขายลิขสิทธิ์สินค้าตัวการ์ตูนที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับการ์ตูนอีกด้วย

   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458