หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
   
การ์ตูน เป็นการออกแบบในอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นการนำเสนอแนวคิดหรือเรื่องราวต่างๆ ผ่านรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่เกิดจากการวาด
สามารถสื่อความหมาย เล่าเรื่อง และสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้อ่านได้ ส่วนใหญ่จะนำเสนอในลักษณะเกินจริง การ์ตูนมีการนำเสนอ
เนื้อหาที่ค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับจินตนาการและทักษะของผู้เขียนหรือผู้วาด มีทั้งการ์ตูนแนวอนาคต แนวขำขัน แนวต่อสู้ แนว
สืบสวนสอบสวน ไปจนถึงแนวรักโรแมนติก
   
             
             
   

ปัจจุบัน นักวาดการ์ตูนได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนา
รูปแบบการนำเสนอ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นำเสนอ
ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว ไปจนถึงภาพ 3 มิติที่มีความสมจริง แต่
การนำเสนอการ์ตูนในรูปแบบดั้งเดิม คือ การวาดภาพการ์ตูน
แบบ 2 มิติด้วยมือ โดยอาศัยอุปกรณ์ คือ ดินสอและหมึกดำ
ยังคงมีปรากฏอยู่ทุกวันนี้ จากลักษณะดังกล่าว นักออกแบบจึง
มักนำภาพการ์ตูนมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานการออกแบบที่
น่าสนใจได้หลากหลายสาขา ทั้งในวงการโฆษณาวงการแฟชั่น
การออกแบบเว็บไซต์ รวมไปถึงวงการการศึกษาด้วย

 

เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างความน่าสนใจและ
กระตุ้นจินตนาการแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด นิทรรศการ Comic
& Manga: วาดเส้นให้เป็นเงินล้าน จึงนำเสนอเรื่องราวของ
การ์ตูน โดยนำเสนอประวัติความเป็นมาของการ์ตูนตั้งแต่แรก
เริ่มในต่างประเทศ จนเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทย นำเสนอ
ผลงานการวาดการ์ตูนโดยนักวาดการ์ตูนชาวไทย รวมทั้งเครื่อง
มือและอุปกรณ์ในการวาดการ์ตูน และตัวเลขทางการตลาดที่น่า
สนใจที่ได้รับจากการ์ตูน

   
             
             
   
   
             
             
   
เข้าชมฟรีสำหรับสมาชิกห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
   
    ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448
   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458