หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
ตารางกิจกรรม Performance Schedule
   

23 พฤษภาคม: Traditional & Conservative
การบรรเลงร่วมกันระหว่างดนตรีจากอดีตกาลด้วยเครื่องดนตรี
ไทยเดิม และเครื่องดนตรีตะวันตกโบราณผสานเข้ากับดนตรี
สังเคราะห์กลายเสียงเพลงสมัยใหม่ที่มีท่วงทำนองเนิบช้า

30 พฤษภาคม: Short Performances
การแสดงชุดสั้นของนักดนตรีและนักแสดงจากหลากหลายวง
ที่มาร่วมกันวาดลวดลายดนตรีร่วมสมัยของไทย อาทิ
Multimedia Composition, Dance Music สำเนียงไทย ดนตรี
ประกอบหนังเงียบ ดนตรีลูกข่าง และการแสดงชื่อว่า
Material Connection

6 มิถุนายน: SRM Presents Sombat Simla
การแสดงของอาจารย์สมบัติ สิมหล้า นักเดี่ยวแคนผู้เปิด
การแสดงทั่วอีสาน และร่วมแสดงในเวทีแจ๊สระดับโลก ที่จะมาบรรเลงแคนทั้งแบบเดี่ยวและแสดงร่วมกับดนตรี
อิเล็กทรอนิกส์จาก Sticky Rice Music

13 มิถุนายน: An Evening with Bruce Gaston
บทเพลงบรรเลงเปียโนโดย อ. บรู๊ซ แกสตัน ซึ่งในครั้งนี้จะมี
การแสดงบทเพลงเดี่ยวเปียโน “อาหนู” ซึ่งเป็นผลงานการ
เรียบเรียงโดย อ. Bruce Gaston ร่วมกับ ครูบุญยงค์ เกตุคง
ศิลปินแห่งชาติ (ผู้ล่วงลับ) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

20 มิถุนายน: TicTacToe & Chroma Music
การสร้างสรรค์ดนตรีจากกระบวนการใหม่ที่แปลงท่วงท่า
ร่ายรำร่วมสมัย (บูโด) ให้กลายเป็นเสียงดนตรีด้วย
คอมพิวเตอร์ และอีกหนึ่งการแสดงที่เป็นการดวลกัน
ระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากลผ่านเกมส์ XO โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นผู้ตัดสินคะแนน

27 มิถุนายน: วงสายไหม
การบรรเลงบทเพลงไทยเดิมของวงสายไหม ผ่านเสียงร้อง
ผสานเข้ากับกีต้าร์คลาสสิค และเครื่องดนตรีไทยเดิม

23 May: Traditional & Conservative
Ancient music, performed with traditional Thai musical
instruments and antique Western instruments, will be
harmonized with synthesized music and create slow-paced
modern melodies.

30 May: Short Performance
Short performances by various artists and musicians, who
will join and jazz up the room with Thai contemporary
music. The performances vary from Multimedia Composition,
Dance Music in Thai Accent, silent film soundtrack, song of
the spinning top, to a show called Material Connection.

6 June: SRM present Sombat Simla
Ajarn Sombat Simla is one of Thai famous Kaen (Thai pan
flute) soloists, who has conducted his concert tour in every
corner of the North Eastern Thailand and performed in
several world jazz concerts. He will come here to give his
solo performance and feature with the electronic band,
Sticky Rice Music.

13 June: An Evening with Bruce Gaston
Enjoy piano serenade by Bruce Gaston, with the evening’s
highlight, piano solo “Ar Noo”, performed for the first time in
Thailand. The piece was co-arranged by Bruce Gaston and
Kru Boonyong Ketkong, deceased National Artist of Thailand.

20 June: TicTacToe & Chroma Music
Musical innovative creations, including the transformation of
contemporary dance gestures (Budo) into rhythms and
melodies by a computer program, as well as XO game dual
between Thai and Western music, with Mr. Computer as the
judge.

27 June: Saimai Band
Saimai Band will enchant the evening with their musical
performance, which harmoniously combines vocal, classical
guitar and Thai traditional instruments.

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448


DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458