หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.

The Music at TCDC

จากจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีไทยที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการบรรเลงและสามารถสะท้อนอารมณ์ของผู้เล่นและผู้ขับร้อง
ได้อย่างชัดเจน เป็นรากฐานสำคัญของการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการผสมผสานดนตรีไทยเข้ากับดนตรีสากล อันเป็นที่มา
ของโปรแกรมล่าสุด “สยามาภิวัฒน์: เมื่อโลกสมัยใหม่เปล่งสำเนียงดนตรีไทย” ที่ร้าน Kiosk บริเวณ Creative Space, TCDC

 

From the distinguished characteristics of Thai music, which imposes no strict rules to performers, therefore allows them to freely express their feelings, sprouts a new musical creativity in which Thai style is combined with Western music. The fruits of this creation will be presented in our latest program, “Siamization: When the Modern World Sings Old Thai Songs” at Kiosk, Creative Space, TCDC.

   
ตารางกิจกรรม/Performance Schedule
   

DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458