หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
ทรัพย์สินทางปัญญากับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนท์

เป็นที่ทราบกันดีว่า การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่มี “ความคิด”
เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างงาน คำถามสำคัญก็คือ “เราจะป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างไร”

ในทางกลับกัน ก็มีความกังวลเกิดขึ้นว่าการปกป้องสิทธิแบบสมบูรณ์นั้นอาจเป็นการปิดกั้นการพัฒนาผลงาน เจ้าของผลงานทุกคน
ต้องการจะปกป้องงานของตนแบบ 100% หรือไม่ หรือต้องการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ใช้ หรือแม้แต่แก้ไขความผิดพลาดบนงานของ
ตัวเองได้หรือไม่

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดถึงการทำงานร่วมกันของ “ผู้สร้าง” และ “ผู้ใช้” ผ่านการพัฒนางานแบบโอเพนซอร์ซ
(Open Source) ซึ่งในวันนี้ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไปแล้ว

ในขณะเดียวกัน กระแสตอบรับภาพยนตร์แอนนิเมชั่นสัญชาติไทยอย่าง “ก้านกล้วย” ซึ่งทำรายได้ในภาคแรกกว่าร้อยล้านบาท
(และยอดขายในต่างประเทศกว่าล้านเหรียญสหรัฐฯ) และการคาดการณ์รายได้ 200 ล้านบาทสำหรับภาคสองนั้น ก็ได้แสดงให้เห็นถึง
ความหวังและความเอาจริงเอาจังในการพัฒนาอุตสาหกรรมแอนนิเมชั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนท์
ในประเทศไทย คำถามก็คือ เรามีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างจริงจังหรือไม่ และภาครัฐควรมีบทบาทอย่างไร

ร่วมฟังเสวนาโดย:
ผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Open source
และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
2. ตลอดจนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ
3. เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าจากความคิด
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการไทย
5. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ:
1. เปิดรับสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน
ก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. การบรรยายเหมาะสำหรับนักออกแบบและผู้ประกอบอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนน์
(ทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป)
4. การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกสิ้นเดือน
โดยรับผู้เข้าร่วมไม่เกิน 130 คน/ครั้ง
5. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น


DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458