หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
กำหนดการ Agenda
   
13:00 – 14:00 ลงทะเบียน
14:00 – 14:45 “นวัตกรรมวัสดุล่าสุดจากทั่วโลก”
โดย คุณชมพูนุท วีรกิตติ
14:45 – 15:30 “เกณฑ์การเลือกสรรบรรจุภัณฑ์”
โดย ดร. สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง
15:30 – 16:15 “ออกแบบไลฟ์สไตล์สีเขียวของคุณด้วย
บรรจุภัณฑ์รักโลก” โดย ดร. อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
16:15 – 16:30 ถามและตอบ
13:00 – 14:00 Registration
14:00 – 14:45 Chompoonuj Weerakitti: Material Updates
14:45 – 15:30 Dr. Supoj Pratheep: Green Packaging Selection Criteria
15:30 – 16:15 Dr. Akajate Apikajornsin: Eco Design your Lifestyle with Green Packaging
16:15 – 16:30 Q & A
   

หมายเหตุ
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรอง
ที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน
ก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. การบรรยายเหมาะสำหรับนักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (ทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป)
4. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
5. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม
TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.

Remark
1. Advance phone reservation is recommended.
2. On-site registration opens one hour before the scheduled start time. For those who have made advance reservation, please register to confirm your seat at least 30 minutes before the event starts.
3. The talk is suitable for student, designer, entrepreneur, and green design enthusiast. (Open to both TCDC members and the public)
4. Conducted in Thai only.
5. Parking fee is subject to The Emporium’s terms and conditions. TCDC will provide free 2-hour parking coupon
for attendees.

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448


DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458