หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.

เศรษฐกิจสร้างสรรค์คืออะไร สำคัญอย่างไรกับประเทศไทย และเกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตคุณ

เมื่อลิขสิทธิ์กลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกา และอุตสาหกรรมดนตรีของอังกฤษสร้างรายได้สูงกว่าอุตสาหกรรม
ยานยนต์ เหล็ก หรือสิ่งทอ ตลอดจนรายชื่อสิทธิบัตรใหม่เข้าไปปรากฏในตารางความสามารถด้านการแข่งขันของชาติต่างๆ ซึ่งเคย
แสดงปริมาณผลผลิตทางเกษตรกรรมหรือความยาวของรางรถไฟ ปรากฏการณ์เหล่านี้นอกจากจะสะกิดให้คิดว่า การสร้างความ
มั่งคั่งของประเทศซึ่งอยู่บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมการผลิตนั้นไม่เพียงพอเสียแล้ว มันยังแสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจอัน
มหาศาลของความคิดสร้างสรรค์

หนังสือ THE CREATIVE ECONOMY: How people make money from ideas หรือในชื่อภาษาไทยว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์: เขามั่งคั่ง
จากความคิดกันอย่างไร โดยจอห์น ฮาวกินส์ จะพาคุณสำรวจแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ประเทศชั้นนำต่างๆ
อย่างสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา จีน รวมถึงประเทศต่างๆ ในยุโรป ให้ความสำคัญถึงขั้นผลักดันให้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการ
พัฒนาประเทศ

   
ประวัติผู้เขียน  

จอห์น ฮาวกินส์ จัดพิมพ์หนังสือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์: เขามั่งคั่ง
จากความคิดกันอย่างไร ครั้งแรกในปี 2001 เพื่อเผยแพร่แนวคิด
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปัจจุบันเขาดำรง
ตำแหน่งประธานของ BOP Consulting บริษัทวิจัยและให้คำ
ปรึกษาด้านกลยุทธ์ที่กรุงลอนดอน และประธานของ Howkins &
Associates บริษัทให้คำปรึกษาด้านการออกแบบชุมชนเมืองและ
นิเวศน์ของความคิดสร้างสรรค์ที่กรุงปักกิ่ง ตลอดจนเป็นที่
ปรึกษาให้กับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ องค์กรระหว่างประเทศ
และรัฐบาลในประเทศต่างๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ได้แก่
ออสเตรเลีย แคนาดา จีน ฝรั่งเศส กรีซ อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น
โปแลนด์ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เขา
สนใจศึกษาเรื่องการใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ
สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนมีผลงานมากมายในด้าน
การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ นอกจากนี้จอห์น ฮาวกินส์ ยังดำรง
ตำแหน่งเป็นรองประธานของ British Screen Advisory Council
และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประจำ UNDP อีกด้วย ผลงานเล่มล่าสุดของเขาในชื่อ Creative
Ecologies ออกวางจำหน่ายแล้วในปี 2009
   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448


DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458