หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 

Singh Intrachooto, Ph.D.
c/o Faculty of Architecture, Kasetsart University
50 Paholyothin Road, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662) 942-8960; Fax (662) 940-5413

Design Principal
OSISU
Bangkok, Thailand

     

profile

Singh Intrachooto is Head of the Building Innovation and Technology Program at Kasetsart University Architecture, Bangkok and Design Principal at OSISU, Thailand's leading eco-design production house. He holds Doctor of Philosophy degree in Design Technology from Massachusetts Institute of Technology (MIT). His design evolves around sustainable design concept as his research focuses on identifying patterns of technological innovation in environmentally responsible architecture.

Dr. Intrachooto's investigations also include material developments from manufacturing and agricultural by-products as well as waste reclamation from buildings' construction and debris. He is considered a pioneer of ecological design in Thailand. Of particular interest is his focus on bridging academia and industry to leverage technology, education and production approaches to stimulate environmentally responsible innovations within the design and architecture industry.

Dr. Intrachooto also teaches design at the School of Architecture and Urban Planning at the University of Washington and gives lectures in Taiwan, Japan, Hong Kong and the United States while maintaining his design practice in Thailand with industrial products, residential works, commercial facilities and urban redevelopments. He is Design Innovation Ambassador for Thailand's National Innovation Agency. He received Thailand's Emergent Designer of the Year 2007 Award, Elle Decor's Designer of the Year 2007 as well as Top Environmentalist 2008 Award from Thailand's Department of Environment.

Education

2002 Doctor of Philosophy in Design Technology, Architecture Massachusetts Institute of Technology
1993 Master of Architecture,
University of Washington / Rheinish-Westfalische Technische Hochschule, Aachen
1991 Bachelor of Science in Construction Management, University of Washington
1990 Bachelor of Art in Interior Design,
University of Washington
1990 Bachelor of Art in Architectural Studies,
Minor in Facility Management, University of Washington

Research

2008 Scrap Lab [Principal Investigator]
source of funding: Kasetsart University Research and Development Institute
2005-2007 Risks Associated with the Implementation of Technological Innovation in Environmentally Responsible Architecture [Principal Investigator]
source of funding: Thailand Research Fund
2004 Surpassing Process Barriers: Strategies for Inducing Technological Innovation for Environmental Accountability [Principal Investigator]
source of funding: Kasetsart University Research and Development Institute
2004 The Sources of Financial Barriers in Environmentally Sound Construction [Principal investigator]
source of funding: Faculty of Architecture, Kasetsart University
2004 A Study of Architecture Students' English Skill Development and Learning in Design Studio Education [Principal Investigator]
source of funding: Kasetsart University Research and Development Institute
2004 A Model Deer Crush and Deer Yard for Sambar Deer (Cervus Unicolor) [Collaborator]
source of funding: Ministry of Science and Technology, Thailand
2003-2005 An Implementation Model for Integrating Technological Innovation into the Thai Architecture, Engineering, and Construction (A/E/C) Industry and Practice [Principal Investigator]
source of funding: Thailand Research Fund
2001-2002 Investigation of high technology workplace environments and the changing role of design [Participant]
source of funding: IBM Centre for Advanced Studies, Toronto, Canada

Academic Experience

2006 Present Chair of Building Innovation and Technology Program, Kasetsart University Architecture.
2006 Present Head of Building Technology Department, Kasetsart University Architecture.
2006 Visiting Professor in Architecture, College of Architecture, University of Washington. Conduct comprehensive architectural design studio and seminar on innovation processes in architecture and manufacturing.
2005-2006 Deputy Dean for International Affairs, Kasetsart University Architecture. Responsible for international relations in teaching and research with peer institutions, Overlooking exchange programs with universities in Europe, North America and Australia.
2005 Present Assistant Professor of Building Technology, Kasetsart University Architecture
Coordinating courses in the Master of Building Innovation and Technology Program and conducting architectural design studio that focuses on environmentally responsible concepts.
2005 Delegate to Asian Pacific Economic Community (APEC) Architect. A member of a team of architects to discuss and negotiate issues relating to cross- national architectural practices.
2003 Invited Lecturer, Department of Architecture, University of Hong Kong. Lecture on the subject of "Creating Team Competency for Technological Innovation in Building through an Examination in Energy Efficient Architecture" to professional in the Master of Interdisciplinary Design and Management Program.
2001 Studio Instructor, Boston Architectural Center
Upper level design studio focuses on design that responds to dynamic quality of architecture.

Professional Practice

2006 present OSISU, Bangkok, Thailand
Design Principal and Partner: environmentally responsible furniture and products.
2002 - present CLAYGROUND, Khon Khaen, Thailand
Co-founder and design principal of ceramic and earthenware products for design architectural applications.
1996-present Sole Practitioner (Architect). Designer for boutiques, restaurant and custom homes in Bangkok, Khon Khaen, Phuket, Thailand; Seattle, Renton, Mazama, Sumner, WA; New York, NY.
1993-1996 Arai/Jackson Architects & Planners, Seattle, Washington Associate Architect.
1989-1992 Construction Coordinator Office, University of Washington Construction Coordinator.

Selected Publication

Intrachooto, S. and Vimolsiddhi Horayangura, (2007) "Energy Efficient Innovation: Overcoming Financial Barriers," Building and Environment, Vol.42, Issue 2: 599-604.

Intrachooto, S. (2005) "Effects of Using Non-native Language in Architectural Training: English Language and Design Professional Development," BMB2005 Symposium-Identity and Globalization: Design for the City, 7-9 April, Bordeaux, France.

Intrachooto, S. (2004) "Lead Users Concept in Building Design: Its Applicability to Designer Selection in Technologically Innovative Projects," Total Quality Management Magazine-TQM, Vol.16, Issue 5: 359-368.

Intrachooto, S. and Jovan Hsu (2003) "Design Team Member Selection for Successful Implementation of Energy Efficient Innovation in Architectural Projects," The Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference (ISBN974-537-235-8), Kasetsart University, Bangkok, Thailand: 607-616.

Intrachooto, S., Tina Lin, Caroline Chu, and Jovan Hsu, (2002) "Creating Team Competency for Successful Innovation in Buildings: A Study of Energy Efficient Architecture," Boston Society of Architects, Committee on The Environment (COTE), http://committees.architects.org/green/IndexResources.htm
(8 April 2002)

Addington, D.M., Nico Kienzl, and Singh Intrachooto, (2002) "Mat Buildings and the Environment: An Examination of a Typology," In: Case: Le Corbusier Venice Hospital, ed. Hashim Sarkis, New York, NY: Prestel.

Yeung, L., Lora Kim and Singh Intrachooto (2002) "Aligning Design and Technology Infrastructures for a Collaborative Workplace: Considerations in Architecture and Design Practice," Participatory Design Conference 2002 Proceedings, 23-25 June, Malmo, Sweden: 226-230.

Intrachooto, S, and Daniel Arons, (2001) "Nurturing Green Innovations for Academic Institutions," International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol.3, No.2: 155-163.

 

 

 

DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458