หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 

โดย
ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ภัทรพล จันทร์คำ อาจารย์ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และที่ปรึกษา
ด้านการออกแบบ ประจำห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

 

By
Dr. Singh Intrachooto, Head of the Building Innovation and Technology Program, Kasetsart University

Pattarapol Chantkam, Lecturer in Industrial Design Department, School of Architecture & Design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Consultant at Material ConneXion Bangkok

 

“การออกแบบอย่างยั่งยืน” มีองค์ประกอบหลายมิติ ทั้งทางสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การสร้างสมดุลย์ระหว่างองค์ประกอบ
ทั้งสามนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะไม่เพียงต้องสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้กับทุกฝ่าย แต่แนวทางการออกแบบอย่างยั่งยืนนั้นมีอยู่
มากมายจนนับไม่ถ้วน

ในความพยายามที่จะบรรลุถึงการออกแบบที่ยั่งยืน นักออกแบบ
ทั่วโลกได้เลือกใช้วัสดุธรรมชาติ ปลอดภัย และวัสดุเหลือใช้หรือ
รีไซเคิล บางคนก็เน้นที่การใช้ทรัพยากรที่สร้างขึ้นใหม่ได้และ
เลือกซื้อกับผู้ผลิตที่มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม บ้างก็พัฒนากล
ยุทธใหม่ๆ เช่น การประเมินวัฏจักรชีวิต ซึ่งใช้วัดผลกระทบที่
ผลิตภัณฑ์มีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีการนำระบบการผลิตแบบลีน
(Lean Manufacturing) มาใช้เพื่อลดความสูญเปล่าในโรงงาน
หลายแห่ง

งานเสวนาครั้งนี้จะไม่มุ่งเน้นเฉพาะการออกแบบและผลิตสินค้า
แต่จะพูดถึงการออกแบบในหลายระดับ ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม
การตกแต่งภายใน การพัฒนาวัสดุ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เราจะออกแบบอย่างยั่งยืนได้อย่างไร? เราต้องทำ
อย่างไรเพื่อบรรลุถึงการออกแบบอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง?
การออกแบบที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ทันสมัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีได้หรือไม่?

งานเสวนาจะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด
จากทั่วโลก ซึ่งถูกคัดเลือกไว้ในฐานข้อมูลของ Material
Connexion Bangkok และนำเสนอโดย ดร. ดารารัตน์
เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุจากห้องสมุดวัสดุเพื่อ
การออกแบบ Material Connexion Bangkok

มาร่วมค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบอย่างยั่งยืน
เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของ “ความยั่งยืน” อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

“Sustainable design” comprises of multiple dimensions: social, economic and environmental domains. Striking a balance among the three domains is hugely difficult, not only because it needs to optimize dissimilar dimensions but there are also countless approaches to sustainable design.

Among many attempt at achieving sustainable design, designers around the world have employed natural, safe, recycled and discarded materials. Some focus on using renewable resources and procure materials that supplied by responsible manufacturers. Novel strategies are developed and being employed such as life cycle assessment as a tool to evaluate level of environmental impact caused by a product. An application of Lean manufacturing is also being integrated into the production in many factories.

This talk will not focus specifically on product design and manufacturing but will discuss about design in multiple scales: architecture, interior design, material development as well as industrial products. How can we design sustainably? How should we go about achieving sustainable design? Can environmentally friendly design be high-tech?

The talk will begin with a presentation of the world’s latest innovative materials from Dr. Dararat Mekkriengkrai, Material Researcher, Material Connexion Bangkok.

Join us and explore real approaches to sustainable design and gain more understanding about sustainability in a broader sense.

กำหนดการ

13:00 – 14:00 ลงทะเบียน
14:05 – 14:35 การนำเสนอวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก โดย ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร
14:40 – 15:50 การเสวนา
15:50 – 16:00 ถามและตอบ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

หมายเหต
1. เปิดรับสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรอง
ที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน
ก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. การบรรยายเหมาะสำหรับนักศึกษา นักออกแบบ
ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
(ทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป)
4. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
5. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม
TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.

Agenda

13:00 – 14:00    Registration
14:05 – 14:35    Material Updates by Dr. Dararat Mekkriengkrai
14:40 – 15:50    Panel Discussions
15:50 – 16:00    Q & A

Free Admission

Reserve your seat at TCDC Information Counter,
Tel. 02 664 8448 #213, 214.

Remark
1. Advance phone reservation is recommended.
2. On-site registration opens one hour before the scheduled start time. For those who have made advance reservation, please register to confirm your seat at least 30 minutes before the event starts.
3. The talk is suitable for student, designer, entrepreneur, and sustainable design enthusiast. (Open for both TCDC members and the public)
4. Conducted in Thai only.
5. Parking fee is subject to The Emporium’s terms and conditions. TCDC will provide free 2-hour parking coupon for attendees.


DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458