หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
หนัง และ เพลง เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณหรือไม่?

ถ้าคำตอบคือใช่ คุณทราบไหมว่า กว่าที่ความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้จะถูกร้อยเรียงและกลั่นกรองออกมาเป็นความบันเทิงสู่ผู้ชมและ
ผู้ฟัง ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลย แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่า คือ การคุ้มครองและรักษาความคิดสร้างสรรค์ที่ได้แปรรูปเป็นความบันเทิง

เพราะอุตสาหกรรมบันเทิงไทย เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนไทย โดยพบว่าในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2546-2550)
คนไทยได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ อันได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี และภาพยนตร์ ฯลฯ เป็นจำนวนมากถึง 122,545
หน่วย ซึ่งนับเป็นอัตราการเติบโตของผลงานลิขสิทธิ์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 โดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2549 พบว่า
รายได้รวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเพียงอุตสาหกรรมเดียวมีมูลค่าสูงราว 27,386 ล้านบาท นี่จึงเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึง
ความสามารถของคนไทยในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อความบันเทิง หากแต่อุปสรรคและปัญหาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ อาจเป็นตัวการ
สำคัญที่บั่นทอนศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย

เมื่ออุตสาหกรรมบันเทิง คือส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เราจะมีวิธีในการปกป้องและเก็บเกี่ยวผลแห่งความสร้างสรรค์นั้น เพื่อนำไปยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเพลงได้อย่างไร

ร่วมฟังเสวนาจาก:
นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์ และผู้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย อาทิ 2499 อันธพาลครองเมือง
นางนาก จันดารา และปืนใหญ่จอมสลัด

คุณรุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ หนึ่งในผู้ร่วมร่วมก่อตั้งค่ายเพลงอินดี้ชื่อดังในเมืองไทย “Smallroom” ที่มีศิลปินในสังกัด อาทิ Armchair,Pengnuin villa,Slur และ Tattoo Colour

ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
1. เปิดรับสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน
ก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. การบรรยายเหมาะสำหรับนักสร้างสรรค์ผลงานและผู้ประกอบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบันเทิง
4. การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกสิ้นเดือน โดยรับผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน/ครั้ง
5. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น


DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458