หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 

พบกับหนทางในการเจาะตลาดญี่ปุ่นผ่านแง่มุมต่างๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล GMARK หรือตราสัญลักษณ์
ที่มอบให้กับผลงานการออกแบบยอดเยี่ยม ที่เปรียบเหมือน
ใบรับรองคุณภาพสินค้าที่ผู้บริโภคญี่ปุ่นไว้วางใจมานาน
ถึง 52 ปี ในนิทรรศการ Japan Design Story

 

Explore how to successfully penetrate the Japanese market with GMARK in “Japan Design Story” exhibition. For Japanese consumers, GMARK Award is a symbol of good design and has become a recognized guarantee of quality for 52 years.

 

มาเรียนรู้ขั้นตอนในการส่งผลงานเข้าประกวด GMARK ที่เปิดโอกาสให้กับนักออกแบบทุกประเทศ และชมผลิตภัณฑ์
หลากหลายตั้งแต่ไฮเทคไปจนถึงของใช้ในชีวิตประจำวันที่
ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี ค.ศ.1958 จนถึงปีค.ศ.2007

นิทรรศการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Japan Industrial
Design Promotion Organization (JIDPO) Japan External Trade Organization (JETRO) กรมส่งเสริมการส่งออก
กับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

The exhibition demonstrates how to enter your product into the GMARK contest, which is open to designers from all countries. Get a closer look at a broad variety of products, from hi-tech gadgets to household everyday objects, which have won the awards from 1958-2007.

The exhibition is a collaboration between Japan Industrial Design Promotion Organization (JIDPO), Japan External Trade Organization (JETRO), Department of Export Promotion (DEP), and Thailand Creative & Design Center (TCDC)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
TCDC, ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6
10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-664-8448

Free Admission

TCDC, 6th Fl., The Emporium
10.30 – 21.00 (Closed Mondays)
For more information, please contact TCDC
Information Counter: Tel. 02 664 8448


DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458