หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
       
 
  รู้จัก เดวิด ลองดาร์  
 

เดวิด ลองดาร์ มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอนานาชาติร่วม 10 ปี ปัจจุบันเขา รับผิดชอบงานด้าน
พัฒนาธุรกิจของบริษัทคาร์แลง อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เดวิดเป็นบุคคลที่น่าจับตามองในแวดวงการออกแบบและการคาดการณ์กระแสโลก ทั้งนี้เพราะเขาเข้าใจความยากลำบากและ
ความท้าทายของผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความต้องการของผู้ซื้อในยุโรปและอเมริกา
เป็นอย่างดี

เดวิดเดินทางไปพบปะผู้ผลิตในเอเชียมาแล้วมากมาย ขณะเดียวกันก็ได้เข้าชมมหกรรมด้านแฟชั่นและตกแต่งภายในยุโรป
ด้วยเหตุนี้เดวิดจึงมองเห็นทิศทางที่ผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรมุ่งไปและการพัฒนาด้านออกแบบให้ประสบ
ความสำเร็จในภูมิภาคน
ี้

 
  About David Landart  
 

David Landart brings 10 years of experience in international textile and fashion industry. He is currently in charge of business development in the South East Asian region for Carlin International.

He presents a unique profile in trend & design industry since he has a deep understanding of both South East Asian manufacturer’s difficulties and challenges as well as European & American buyer’s requirements.

Spending most of his time visiting Asian manufacturers and a considerable time in Europe for the interior and fashion fairs, he has a vision of where South East Asian manufacturers should go and how to achieve these objectives in terms of design development.

 
 
 
     
     
 
 
     
     
  DISCLAIMER  
 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458