หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
       
 
  ถอดรหัส Carlin Trend Books  
 

โดย เดวิด ลองดาร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภาคพื้นเอเชีย คาร์แลง อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการคาดการณ์
แนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคจากประเทศฝรั่งเศส

ในอุตสาหกรรมการออกแบบ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อแนวทางการผลิตในโลกปัจจุบันก็คือ “เทรนด์” หรือแนวโน้มที่คาดว่าจะ
ได้รับความนิยมในปีหรือฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักออกแบบและผู้ประกอบการทราบถึงกระแส
ความนิยมและสามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

การ “คาดการณ์” และ “กำหนด” ทิศทางของเทรนด์ จะมีการดำเนินงานโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงโดยผลิตเป็นสิ่งพิมพ์
ออกมา เรียกว่า “Trend Book” ซึ่งรวบรวมสีสัน วัสดุ รูปร่าง และพื้นผิวประจำฤดูกาลถัดไปในแวดวงต่างๆ อาทิ แฟชั่นและ
สิ่งทอ รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ การออกแบบตกแต่งภายใน เป็นต้น

TCDC ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทรนด์ในการส่งเสริมธุรกิจ จึงได้จัดหา “Trend Book” ไว้บริการแก่สมาชิกหลายเล่มด้วยกัน

การอบรมครั้งนี้จะแนะนำการใช้หนังสือเทรนด์ของบริษัท คาร์แลง อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเรียนรู้การใช้
หนังสือเทรนด์และนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนได้ทราบแนวโน้มความนิยมที่กำลังจะ
เกิดขึ้นในปี 2009/10 รวมถึงแนะนำหนังสือเทรนด์ความงาม Beuaty Rendez Vous ล่าสุดของ Carlin อีกด้วย

 
 
 
 
     
 
เปิดรับสำหรับสมาชิก TCDC เท่านั้น
(ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่นี่)
 
 

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214
*ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหต
1. เปิดรับสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ และเปิดรับจำนวนจำกัดสำหรับ 60 ท่านแรก
2. เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น.
3. การอบรมนี้เหมาะสำหรับช่างแต่งหน้า นักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบตกแต่งภายใน และนักออกแบบผลิตภัณฑ์
(เปิดรับสำหรับสมาชิก TCDC เท่านั้น)
4. บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่มีแปลเป็นไทย

 
  Carlin Trend Books Seminar  
 

by David Landart, Asia Sales Director of Carlin International, a French-based trend forecasting agency

Nowadays trends are support tools which help designers and entrepreneurs to create products
that will match market demand. Trends “forecasting” and “setting”, operated by well-known agencies,
is published into “trend books”, which include key colours, materials, shapes and textures of the next season for various industries, ranging from fashion and textiles to cars, furniture and interior design.

Realising the importance of trends in enhancing business, TCDC provides its members with several trend books (one of them is published by Carlin International). This one-day training aims to introduce TCDC members on how to use Carlin trend books and how to apply trend knowledge to business, as well as getting updated with 2009/2010 trends.

Highlight of this year’s training will be an introduction to Carlin’s latest trend book: Beauty Rendez Vous where you can find out new beauty-related behaviors and Carlin’s creative solutions for 2009 and beyond.

 
 
 
 
     
 
Open for TCDC members only
(For application detail, please click here)
 
 

For reservation, please contact TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448 #213, 214
Free Admission

Remark
1. Advanced registration can be made by phone. Seats are limited to 60 and available on a first-come,
first-served basis.
2. On-site registration opens at 10.00 am.
3. Make up artist, Fashion Designer, Interior designer and Product Designer are invited to sign up for
the training. (Open for TCDC members only)
4. Conducted in English only.

 
     
 
 
     
     
  DISCLAIMER  
 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458