หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
       
 
  Mrs. Charatsri Suwannatap  
     
 

Born : 16 MAY 1950

Education

1970 - 1973 B.A. (Library Science) : Thammasat University, Bangkok, Thailand
1973 - 1974 M.Ed : The Pennsylvania State University, State College, Pennsylvania, U.S.A.

Special Training

1973 Hair & Facial Courses, Chandhana Beauty School, Bangkok, Thailand
1992 Beauty Massage Training : Juvena of Switzerland, Zurich, Switzerland
1993 Regional Design Artistry : Sebastian International, Inc.
1995 Aromatherapy treatment by E’spa, England; Hair & Scalp consultation by Nioxin, U.S.A.
1998 Aromatherapy Treatments and products by Elemis, England
2001 Aromatherapy treatment by Sodashi Pty Ltd., Australia
2003 Aromatherapy & beauty treatment by Mary Cohr, France.
2003 Nail Anatomy & Spa Care by OPI Products Inc., Los Angeles, U.S.A.

Experiences

1974 - 1975 Coopers & Lybrand R.O.P.
1975 - 1978 Bangkok Bank PLC. : Department of Planning & Analysis
1978 - 1980 Bank of Ayudhya PLC. : Banking Department, Chief of Office Administration & Purchasing Division
1980 -1988 Laemthong Finance Co., Ltd. : Personnel & Purchasing Department Manager
1988 - 1993 Pinsuwan Co., Ltd. : Director
1993 - Present Progressive International Marketing Co., Ltd. : Managing Director
(Spa Consultant and Training Institute in collaboration with Rangsit University)

Affiliation

Office of the Senate : Honorary Advisor to Committee on Tourism
Office of the Senate : Committee on Spa Industry Support
Thai Spa Association : Vice President
Tourism Authority of Thailand : Committee Board for TAT Awards 2008
American Chamber of Commerce (AMCHAM) : Member

Ministry of Public Health (MOPH) sub-committee
- Spa standard & regulations
- National Standard and Practice for Therapist
- Tropical Mineral Spring Spa Development Project

MOPH Working Committee
- Curriculum for Spa Operator & Manager Program
- Strategic planning for the Spa Industry to present to the Cabinet Conference on the Move
- Mineral spring spa specialist
- Committee for Thai Spa to Global Exhibition 27th, 28th February and 1st March 2009 at Siam Paragon

Ministry of Tourism and Sports : Working Committee for ISO Wellness Spa Standard

Thai Chamber of Commerce : Women Chapter Board Committee; Health Service Industry Board Committee.

Lecture / Speech : 2003 - Present

Rangsit University
- Design Spa Professional Curriculum : Spa Management, Spa Manager, Spa Therapist Program
- Faculty of the Oriental Medicine, Spa Studies Programs; Beauty for Spa; Spa Management
- Faculty of Tourism and Hospitality Industry, Spa Tourism for Master Degree Program
- International College, Spa Management, Spa History, Spa concept and Design, Cultural Differences.

Labour Institute, Ministry of Labour
- Design Program : "English for Spa Therapists" with teaching techniques in the pilot program.

The Ministry of Education
- Board of The Vocational Studies : Beauty & Spa Training Program

The Ministry of Foreign Affairs
- Institute of Foreign Affairs : Basic Knowledge of Spa

Ministry of Industry
Develop, manage and lecture Short Courses for
- Institute for Small and Medium Entrepeneur Development(ISMED) : Spa Operator Program
- Institute for Small and Medium Entrepeneur Development(ISMED) : Spa Manager Program

Ministry of Public Health
- Spa Manager Tutorial Session 2004 - 2007 : Beauty & Spa
- Spa Therapist Tutorial Session 2004 - 2007 : Beauty & Spa.
- Sra Kaew Provincial Public Health Office : Basic Knowledge of Spa
- Petchburi Provincial Public Health Office : Basic Knowledge of Spa

Chulalongkorn University
- Faculty of Pharmacy : Personality for Success

Institute of Professional Dermatologist : Nail Cosmetology

The Okinawa Spa Symposium February 26th, 2008 : The Success of Thai Spa and its Secret

ITC/WTO Service Trade Conference in Montreux, Switzerland : Distributed paper and present to
the conference on "The Great Potential of Thai Spa"

Advisory Board : Sukhothai Vocational School

Documents / Distributed Papers :
- "The Great Potential of Thai Spa Industry in the World Market" A paper contributed by Charatsri Suwannatap to the ITC/WTO Executive Forum on National Export Strategies, 5 - 8 October 2005, Montreux, Switzerland.
- Spa : Basic Knowledge
- Beauty and Spa
- Successful Spa Services
- Personality
- Know Your Nails
- Fashion Trends : Weekly column in Beauty and Woman Page, Thai Rath Newspaper 1997 - 1998
- Healthy Feet : Article in Hair Magazine 2007
- Beauty and Health : Ministry of Public Health Official Manual for Spa Manager Program 2004 - Present

 
     
 
 
     
     
     
 
 
     
     
  DISCLAIMER  
 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458