หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
       
 
  การสัมมนา : สปา...ดีไซน์สู่ความสำเร็จ  
     
 

คำว่า Design มีความหมายลึกซึ้ง และกว้างไกลเกินความคาดหมาย แต่ไม่ไกลเกินความเข้าใจ ทั้งมวลนำไปสู่ความสำเร็จ

คำว่า Design ครอบคลุมทั้ง สถานที่ การจัดการ งานบุคคล และอื่นๆ ที่สร้างสรรแต่ละชิ้นส่วนเพื่อรวมเป็นผลึกแห่งปัญญาที่
งดงาม มีคุณค่า

มาร่วมเปิดมุมมองจากประสบการณ์และแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญที่ต้องเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของธุรกิจสปา ได้แก่ นักลงทุน
ผู้ออกแบบและตกแต่งภายใน นักการตลาด และ ผู้เชี่ยวชาญด้านสปา ที่จะร่วมกันให้ข้อมูลเบื้องต้น ข้อคิดและมุมมองที่จำเป็น
ในการดำเนินธุรกิจสปาให้ประสบความสำเร็จ

ผู้ร่วมเสวนา
1. คุณจรัสศรี สุวรรณทรรภ อุปนายกสมาคมสปาไทย
2. คุณสุนันทพัฒน์ เฉลิมพันธุ์ Chairman/Executive Principal, KTGY Inter-associates, Ltd.
3. คุณอุโฆษ อิ่มอารมณ์ General Manager, Progressive International Marketing Co., Ltd.
4. คุณจักรพงษ์ มณิปันตี Partner, P49
5. คุณวราลักษณ์ วานิชกุล เจ้าของ Zense of Joy Spa

หมายเหตุ
1. สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214
รับจำนวนจำกัดสำหรับ 150 ท่านแรก
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน
ก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. การบรรยายเหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการสปา นักออกแบบและตกแต่งภายใน นักการตลาด และผู้สนใจทั่วไป

 
     
     
     
 
 
     
     
  DISCLAIMER  
 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458