หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
   
 
             
 

Cross-breeding for Innovation Workshop : วัฒนธรรมการออกแบบเพื่อการสร้างนวัตกรรม

ด้วยความเชื่อพื้นฐานที่ว่าการออกแบบคือกลไกสำคัญสู่ความสร้างสรรค์ใหม่ในทุกธุรกิจ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
Cross-breeding for Innovation นี้จะนำท่านสู่ความเข้าใจที่ถ่องแท้ต่อโลกของความสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
การออกแบบ พร้อมทั้งทดลองพัฒนานวัตกรรมจากมุมมองของผู้ใช้ ผ่านกระบวนการจากมันสมองของมนุษย์ทำงาน
ต่างสาขา

มาร่วมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง คิดจริง ทำธุรกิจจริง เพื่อชีวิตการทำมาหากินที่ดีขึ้น ความคิดใหม่ๆ ที่เราช่วยกันทำ
อาจทำให้คุณพบนวัตกรรมใหม่แบบไม่คาดฝัน งานนี้ไม่คิดตังค์ แต่ขอเก็บมัดจำ เพื่อมัดใจคุณให้อยู่ร่วมกิจกรรมจนครบ
6 สัปดาห์ : 7 มีนาคม -18 เมษายน 2552 (เว้นช่วงหยุดสงกรานต์ 1 สัปดาห์)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cross-breeding for Innovation เป็นกิจกรรมแรกจาก Creative Entrepreneur Series
ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ของปี 2552 ที่ TCDC CONNECT ภูมิใจเสนอ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปเข้าใจถึงความสำคัญของการออกแบบ ความสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม
2. เรียนรู้การใช้ Design Method / Design Process และ Design Culture ในกระบวนการทำงาน
3. เรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการ "เข้าใจผู้ใช้" เพื่อสร้างนวัตกรรม

ขนาดของเวิร์คชอป 12 - 15 คน

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
1. สำหรับบริษัท
- บริษัทที่มีตราเครื่องหมายการค้าและผลิตภัณฑ์ในตลาดเป็นของตนเอง
- มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- มีพนักงานไม่ต่ำกว่า 5 คน
- มีโรงงานผลิต
- ผู้สมัครในรูปบริษัทต้องส่งผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปอย่างน้อย 3 ท่าน (จากแผนกใดก็ได้)
2. สำหรับบุคคลทั่วไป
- จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
- ผู้สมัครทั้ง 2 ประเภท จะต้องสามารถมาร่วมเวิร์คชอปได้ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. เป็นเวลา 8 สัปดาห์
โดยเริ่มตั้งแต่ 7 มีนาคม - 18 เมษายน 2552 (เว้นช่วงหยุดสงกรานต์ 1 สัปดาห์)

ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้งสองประเภทต้องสามารถใช้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

 
     
 

วิธีการสมัคร
1. เขียนจดหมายแจ้งความจำนง (Statement of purpose) ให้เหตุผลในการขอเข้าร่วมเวิร์คชอปครั้งนี้
2. สำหรับผู้สมัครในรูปบริษัท กรุณานำเสนอประวัติโดยย่อของบริษัท รายละเอียดของธุรกิจ และเบอร์ที่ติดต่อได้สะดวก
โดยถ้ามีโครงการจริงมานำเสนอด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สำหรับผู้สมัครแบบบุคคลทั่วไป กรุณาแนบ resume มาด้วย

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
สุรีรัตน์ แมลงทับ
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
เลขที่ 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.สุขุมวิท 24 คลองตัน คลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์: 02-664-7667 ต่อ 131 E-Mail: sureerat@tcdc.or.th

ระยะเวลาการสมัคร
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2552
- ประกาศผลการรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจาก TCDC เพื่อดำเนินการสมัครให้เสร็จสมบูรณ์รับรายละเอียดของเวิร์คชอป
และชำระค่ามัดจำ

ค่ามัดจำในการร่วมเวิร์คชอป (เงินจำนวนนี้จะได้คืนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
สำหรับบริษัท: 4000 บาท
สำหรับบุคคลทั่วไป: 2000 บาท

 
     
 
 
     
   
     
     
  DISCLAIMER  
 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458