หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
   
             
             
 

PUBLICATIONS

Writing articles
2008
- LOST IDENTITY: THE DISAPPEARANCE OF CULTURAL IDENTITY (Abstract), The 3rd International Symposium on Architecture and Culture in Suvarnabhumi 2008 (ISACS), Organized by Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, October 2008, page 45 ( The completed paper is in digital format)
- Almost burn out: I am running in a circle, Thai and English language, Design Community section, idesign Magazine, August 2008, No. 73
- สุนทรียภาพและการแก้ปัญหาด้วยงานดีไซน์: Sources of aesthetics in design are around, Thai and English language, Design Community section, idesign Magazine, May 2008, No. 70
- “งมเข็มในมหาสมุทร” พยายามหาสิ่งที่ใช่-ประชาธิปไตยแบบไทยๆ Needle in a haystack: Finding the right one-Democratic in Thai style, Thai and English language, Design Community section, idesign Magazine, February 2008, No. 67
2007
- Design business with social responsibilities, Design Biz, idesign Magazine, September 2007, No. 62
- เหนือความงามและเงินตรา (บทสะท้อนความคิดเห็นจากมุมมองของคนทำงานสร้างสรรค์...เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น) ตอนที่ 3: Beyond Beauty and Money(Reflecting opinions in creative practices for better living) Part 3, Thai and English language, Design Community, section, idesign Magazine, September 2007, No. 62
- เหนือความงามและเงินตรา (บทสะท้อนความคิดเห็นจากมุมมองของคนทำงานสร้างสรรค์...เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น) ตอนที่ 2: Beyond Beauty and Money(Reflecting opinions in creative practices for better living) Part 2, Thai and English language, Design Community section, idesign Magazine, August 2007, No. 61
- “ปลูกต้นความคิด” ปลิดต้น “ความเขลา” : Growing the tree of Creativity and Eliminating the Boredom , Education section, idesign Magazine, August 2007, No. 61
- กลยุทธ์ของการวิจัยงานออกแบบ ตอนที่ 2 : The strategic design research Part 2, Thai and English language, Designer section, idesign Magazine, July 2007, No. 60
- หัตถกรรมร่วมสมัย: Contemporary Craft, Craft section, idesign Magazine, July 2007, No. 60
- เหนือความงามและเงินตรา(บทสะท้อนความคิดเห็นจากมุมมองของคนทำงานสร้างสรรค์...เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น)ตอนที่ 1: Beyond Beauty and Money(Reflecting opinions in creative practices for better living) Part 1, Thai and English language, Design Community section, idesign Magazine, July 2007, No. 60
- “เพชร” ไม่ได้เลอค่าอมตะอย่างที่คุณคิด: Hello Hi-So! What you see is not what it is !(Blood Diamonds..are forever? , Education section, idesign Magazine, July 2007, No. 60
- กลยุทธ์ของการวิจัยงานออกแบบ ตอนที่ 1 : The strategic design research Part 1, Thai and English language, Designer section, idesign Magazine, June 2007, No. 59
- ทอง...เบื้องหลังความสวยงามกับความหายนะที่โลกต้องแลก: Dirty Metal, Education section, idesign Magazine, June 2007, No. 59
- โดเรมอนนิซึ่ม วัฒนธรรมการออกแบบที่มากเกินไปและการบริโภคอย่างไม่ยั้ง: Doraemonism: The culture of overly design and excessively consuming , Thai and English language, Education section, idesign Magazine, May 2007, No. 58
- การปฏิรูปการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ เราจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามที่พ่ายแพ้: Reshaping Design education, Education section, idesign Magazine, April 2007, No. 57
- คุณเป็นอย่างที่คุณแสดงออกจริงๆ หรือ? โปรดักส์หรูหราและนำสมัยกลายเป็นสัญญะใหม่ทางวัฒนธรรม: Are you really how you looked? Luxury or fashionable product as a cultural signifier, Thai and English language, Design culture section, idesign Magazine, April 2007, No. 57
- กรณีศึกษา:ฟิลิป สตาร์ค กับ คุณปู่ประทีป เรื่องเก่านำมาเล่าใหม่ให้ลึกซึ้ง: Case study: Philippe Starck vs Grandpa Prateep, Looking at old story seriously,Thai and English language, Education section, idesign Magazine, March 2007, No. 56
- การออกแบบเพื่อการดำรงอยู่: Design for Living, Education section, idesign Magazine, February 2007, No. 55
- “ชนชั้น” ในโลกแห่งการสร้างสรรค์ (2): The Hierarchy in Creative World (2), Education section, idesign Magazine, January 2007, No. 54
- 2006 “ชนชั้น” ในโลกแห่งการสร้างสรรค์: The Hierarchy in Creative World, Education section, idesign Magazine, December 2006, No. 53
- Public design, Education section, idesign Magazine, November 2006, No. 52
- Androgenous design, idesign Magazine, November 2006, No. 52
- สวยแต่รูปจูบไม่หอม: Beyond beautiful design, Education section, idesign Magazine, October 2006, No. 51
- เรื่องของคนยอมเสี่ยงอย่างมีหลักการ: Research of Design, Education section, idesign Magazine, September 2006, No. 50

Books
2007
- เอกสารฝึกอบรมหลักการออกแบบเครื่องประดับชั้นสูง พิมพ์โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม: Jewelry Design Process, The Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry, Royal Thai Government, Thailand.
2006
- The Art & Craft of Making Jewelry: A Complete Guide to Essential Techniques, Lark Books Publication, Spring 2006, by Joanna Gollberg, page 32, 94, USA. (Illustration included)
- stone, Bangkok Fashion Now & Tomorrow, Volume.3, Bangkok Fashion City Project funded by the Royal Thai Government, page 85, 92, 93, Thailand. (Illustration included)
- Contemporary Enameling Art & Techniques, by Lilyan Bachrach, Schiffer Publishing Ltd., page 162, USA. (Illustration included)
2005
- 500 Brooches: Inspiring Adornment for the Body, Lark Books Publication, Spring 2005, International Juried Publication by Marjorie Simon, page 119, 192, USA. (Illustration included)
2004
- 1,000 Rings: Inspiring Adornments for the Hand, Lark Books Publication, Fall 2004, International Juried Publication by Robert Ebendorf, page 244, 372, USA. (Illustration included)
- O, Jewelry Art & Design Journal, the first Contemporary Jewelry/Metalsmithing Journal in Thailand, Volume1 No.1, 2004, page 116-133, Thailand. (Illustration included)

Periodicals
2008
- Wall Paper Magazine, Creativities Spark 2008, at TCDC, Bangkok, Exhibition review, December 2008, page 127, Thailand. (Illustration included)
- Idesign Magazine, Tanim: Designer of the month, October 2008, No. 75,Thailand. (Illustration included)
2006
- Metalsmith Magazine-summer 2006, Exhibition review: Signs of Life, Facere Jewelry Art, Seattle, Washington, by Judy Wagonfeld, page 51, USA. (Illustration included)
2005
- Metalsmith Magazine-Winter 2005, Exhibition review: Blind Looking for the Light No.2-The Investigation of cultural Identity at Lawrence Arts Center, Lawrence, Kansas, by Darci Hanna, page 48, USA. (Illustration included)
2003
- Metalsmith magazine, 2003 Exhibition in Print, Society of North American Goldsmiths, Volume 23 number 4, page 36, USA. (Illustration included)
2002
- Metalsmith Magazine-summer 2002, Exhibition review: Metaldepartures at Saint Louis Artists’ Guild, St. Louis, Missouri, by Betsy Schein Goldman, page 44, USA.
- Metalsmith Magazine-winter 2002, Exhibition review: New Makers/Fresh Visions at Facere Jewelry Art Gallery, Seattle by Susan Myers, page 50, USA. (Illustration included)
1999
- Metalsmith Magazine-Fall 1999, Exhibition review: The Talismans for The Coming Millennium by Noel Leicht, page 44, USA.
- Niche Magazine-Spring 1999, Student Award Recipients, USA. (Illustration included)

Newspapers
2008
- Manager weekly, Management section, page D7-D8, September 29 to October 5, 2008, Bangkok, Thailand, Interview: Art & Contemporary Jewelry. (Illustration included)
2002
- Savannah Morning News, Savannah, Georgia, USA, Review: Detailed Simplicity, Bergen Hall Gallery, Savannah, Georgia by Allison Hersh on February 3, 2002. (Illustration included)
- The Augusta Chronicle, Augusta, Georgia, USA, Review: Beyond the Surface, Gertrude Herbert Institute of Art, Augusta, Georgia by Steven Uhles on January 11, 2002. (Illustration included)
- Aiken Standard, Aiken, South Carolina, USA, Review: Beyond the Surface, Gertrude Herbert Institute of Art, Augusta, Georgia by Dr. Tom Mack on January 20, 2002.
2001
- The Kansas City Star, Kansas City, Kansas, USA, Review, by Heather Lustfeldt on July 6, 2001. (Illustration included)
2000
- Journal-World, Lawrence, Kansas, USA, Samsara, on December 24, 2000. (Illustration included)
- Review, Kansas City, Kansas, USA, Review: Spiritual Side/Worldly Matter, by Jan Marsh on November 2000, Vol.3, No.1. (Illustration included)
- The Kansas City Star, Kansas City, Kansas, USA, Review: Spiritual Side/Worldly Matter, by Kate Hackman on October 27, 2000. (Illustration included)
1998
- Journal-World, Lawrence, Kansas, USA, Review: The Kansas Artist-Craftsman Association Exhibition, on November 12, 1998.
- SNAG News, SNAG Cultural Diversity Award, on October 1998, Volume6/Number 5, USA.
1997
- The Daily Tribune Newspaper, Ames, Iowa, USA, Review: Clay Fiber Glass Metal Wood Exhibition by Mairi Rosko, on March 8, 1997. (Illustration included)
- Des Moines Sunday Register Newspaper, Des Moines, Iowa, USA, Review: Clay Fiber Glass Metal Wood Exhibition, on March 30, 1997. (Illustration included)
- Staten Island Sunday Advance Newspaper, Staten Island, New York, USA, Review: Staten Island Biennial Juried Craft Exhibition by Michael Fressola, on August 10, 1997. (Illustration included)
1996
- The Texas Woman’s University Circulation Letter, Volume18, on November 11, 1996, USA.

Application Form
- The 2000 NICHE Student Awards application, NICHE Magazine, USA. (Illustration included)

Exhibition Catalogs
2006
- Continue_Us-หนึ่งทศวรรษเครื่องประดับ, Silpakorn University, Bangkok, Thailand. (Illustration included)
- The Edges of Grace: Provocative, Uncommon Craft, FullerCRAFT museum, Brockton, Massachusetts, USA. (Illustration included)
2005
- Metamorphosis, the 10th Biennial International Juried Exhibition sponsored by the Enamelist Society, Sandra J. Blain Gallery, Arrowmont School of Arts and Crafts, Gatlinburg, Tennessee, USA.
(Illustration included)
- Signs of Life, Contemporary Jewelry Art and Literature, Facere Jewelry Art, Seattle, Washington, USA. (Illustration included)
- Inside the Box: a Shoebox Show, Parkland Art Gallery, Parkland College, Champaign, Illinois, USA. (Illustration included)
2003
- On the Edge, the 9th Biennial International Juried Enamel Exhibition, in conjunction with the 9th Biennial Conference of the Enamelist Society 2003,Evergreen State College, Olympia, Washington, USA. (Illustration included)
- Asian Roots, Western Soil: Visual poetry in metal, in conjunction with the Society of North American Goldsmiths 2003 Conference, National Japanese American Historical Society, San Francisco, California, USA. (Illustration included)
2001
- Metal Departures, St. Louis Artist’ Guild, St. Louis, Missouri, USA. (Illustration included)
2000
- Seduction of Metals, NW Chapter, Florida Society of Goldsmiths, Tallahassee, Florida, USA. (Illustration included)
- Kansas Artist Craftsmen Association Exhibition, Beach Museum of Art, Manhattan, Kansas, USA.
1999
- Metal Works 1999, Arts Iowa City, Iowa City, Iowa, USA. (Illustration included)
- The Talismans for The Coming Millennium, Gallery of Art, Washington University, St. Louis, Missouri, USA. (Illustration included)
1998
- Topeka Competition 22, Mulvane Art Museum, Topeka, Kansas, USA.
- Kansas Artist Craftsmen Association Exhibition, Beach Museum of Art, Manhattan, Kansas, USA.
- Aesthetics’98, Sandzen Gallery, Lindsborg, Kansas, USA.
- 1998 Society of North American Goldsmith Student Exhibition, The Jacob Lawrence Gallery, Seattle, Washington, USA. (Illustration included)
1997
- Juried Fine Arts Awards Exhibition, North Texas Area Arts League, Denton, Texas, USA. (Illustration included)
- Clay Fiber Paper Glass Metal Wood Exhibition, The Octagon Center for The Arts, Ames, Iowa, USA. (Illustration included)
- Juried Student Slide Presentation Catalog, SNAG Conference, Albuquerque, New Mexico, USA. (Illustration included)
- Contemporary Metalsmith Exhibition, Young & Constantin Gallery, Wilmington, Vermont, USA.
- Staten Island Biennial Juried Craft Exhibition, Staten Island Institute of Arts & Sciences, Staten Island, New York, USA.
1996
- Materials Hard & soft, Greater Denton Arts Council, Denton, Texas, USA. (Illustration included)
- Juried Fine Arts Awards Exhibition, North Texas Area Arts League, Denton, Texas, USA.

LECTURE AND WORKSHOP PRESENTATIONS
2009
- Lecture, workshop, and consultancy on “นวัตกรรมและกระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบ” sponsored by The Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry, Royal Thai Government, Bangkok, Thailand
2008
- Presenting Paper title: LOST IDENTITY: THE DISAPPEARANCE OF CULTURAL IDENTITY, The 3rd International Symposium on Architecture and Culture in Suvarnabhumi 2008 (ISACS), Organized by Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
- Lecture on “The significant of Jewelry design process in jewelry industry in Thailand for the world market instead of being only a manufacturing industry”, The Bangkok Gems & Jewelry Fair, Impact Challenger, Bangkok, Thailand. (Invitational)
- A member of a panel discussion on “Why Collaboration is Important in Jewelry Design Community”,
a part of workshop by Alan Revere, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.
- Product and Packaging Design Development Project, The Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry, Royal Thai Government; Khon Kaen, Udontani, Nakhonsawan, Supanburi, Surattani, and Songkla Provinces, Thailand:, Lecture and Workshop on Creative process in Creating Collection, Model making, and critisim.
2007
- The Department of Export Promotion, Ministry of Commerce, Royal Thai Government; Lecture on Jewelry design.
- Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, USA: Slide lecture of my work titled: “Signs of Life”.
- Kishwaukee College, DeKalb, Illinois, USA: Slide lecture of my work titled: “Signs of Life” and workshop on Anticlastic forming and soldering.
- The Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry, Royal Thai Government; Ubonrajatani, Pisanulok, Nakhonrajasima, Chonburi, and Changmai Provinces, Thailand: Design and Packaging Development Project, Lecture and Workshop on Creative process in Creating Collection.
- The Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry, Royal Thai Government; In-depth Jewelry design development project for 10 Jewelry companies; Bangkok, Kanjanaburi, Jantaburi Provinces, Thailand: Consultant/lecture/workshop/creating new designs, Creative process in Jewelry Design.
- The Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry, Royal Thai Government; In-depth Jewelry design development project; Kanjanaburi Province, Thailand: Lecture and workshop on Jewelry design process and Model making.
- Kanjanaburi Industrial Promotion, The Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry, Royal Thai Government; Jewelry Design Process emphasized on นิล and a jury of design competition, Kanjanaburi province, Thailand: Lecture and Workshop.
- Treasure Express, sterling silver manufacturer & Exporter, Bangkok, Thailand: Consultant/lecture on casting.
- The Jewels Alliance, Bangkok, Thailand: Lecture on Jewelry creative process and the use of trend.
- Assumption University, Architecture Department, Bangkok, Thailand: PowerPoint lecture on Design Process, from Idea to reality.
2006
- King Monkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Jewelry Design, Industrial Design (Product Design) Department, Bangkok, Thailand: Five weeks lecture and workshop on metal forming both forging and anticlastic forming.
- Khon Kaen University, Product Design, Architecture Department, Khon Kaen, Thailand: a series of Lectures and workshops on Creative Design Process, Materials, Mold making techniques, and casting.
2005
- University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, USA: Slide lecture of my work and workshop on Mold making techniques and Casting.
- Khon Kaen University, Product Design, Architecture Department, Khon Kaen, Thailand: Lecture and workshop on Creative Workshop for Bangkok Fashion Week.
- Golden Jubilee Royal Goldsmith College, the Grand Palace, Bangkok, Thailand: Slide lecture and Workshop on Creative working process and developing traditional Hill Tribe Jewelry design to contemporary design.
- Silpakorn University, Jewelry Department, Bangkok, Thailand: Lecture on Creative process and Workshop on Etching.
- Sculpture to Wear Gallery, Santa Monica, California, USA: Gallery talk about my work.
- San Diego State University, San Diego, California, USA: Slide presentation to SDSU Art Council.
- Silpakorn University, Jewelry Department, Bangkok, Thailand: Lecture.
2004
- University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, Illinois, USA: Slide lecture.
- Lawrence Arts Center, Lawrence, Kansas, USA: Lecture.
- San Diego State University, San Diego, California, USA: Slide presentation.
2003
- California State University at Fullerton, Fullerton, California, USA: Slide presentation.
- Humboldt State University, Arcata, California, USA: Slide presentation.
2002
- Gertrude Herbert Institute of Art, Beyond the Surface, Augusta, Georgia, USA: Gallery talk about my work.
- East Carolina University, Metals and Jewelry Department. Greenville, North Carolina, USA: Slide presentation.
- University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, USA: Slide presentation.
- Buffalo State College, Buffalo, New York, USA: Slide presentation.
2001
- Wayne State University, Metals and Jewelry Department, Detroit, Michigan, USA: Slide presentation.
1999
- Silpakorn University, Jewelry Department, Bangkok, Thailand: Slide presentation, lecture and one-day workshop in photocopy transfer etching.

 
 
LECTURE AND WORKSHOP PARTICIPATIONS
2008
- Gee Thomson “Mesmerization: The Spells that Control Us - Why we are losing our minds to global culture”, Thailand Creative & Design Center, Bangkok, Thailand.
- Prof. Dieter Raffler, “ID.Close-Up 2008: Bionic Phenomenas: lecture and workshop, King Monkut’s Institute of Technology Ladkrabang, KMITL, Thailand.
2007
- Creativities Unfold, Bangkok 2007-08, “Genius of the Place – in search of excellence from within”, Thailand Creative & Design Center, Bangkok, Thailand.
 
    Dr.Peter Zec a global design expert and respected commentator who created Red Dot Award.
Matteo di Montezemolo business director at Charme investment, the company with a clutch of hi-end Italian brands, i.e. Cappellini.
Stefan Sagmeister graphic design wizard who won two Grammy Awards with his unpredicted approaches.
Droog Design the European design company with ongoing support in design education
Thanonchai Sornsrivichai a Thai TV commercial director being named the Most Awarded Director by Gunn Report.
 
 

- Huw Morgan, Director/Designer of Graphic Thought Facility: Slide presentation/lecture, support by Thailand Creative & Design Center, Bangkok, Thailand.
- Tadatoshi Sato, Founder and CEO of the Design Associates: Slide presentation/lecture ,“Value Creation through Packaging Design” , support by Thailand Creative & Design Center, Bangkok, Thailand.
- Lars Erikson, Design director of Electrolux: Slide lecture, “Emotional Design”, Department of Export Promotion, Ministry of Commerce, Royal Thai Government, Bangkok, Thailand.
- Steve Mattin, Senior Vice President & Design Director of Volvo Car Corporation: Slide lecture, “The Future of Volvo-Emotional Design”, Bangkok, Thailand.
- Dr. Andreas Braun, Chief Executive Officer: “The World of Swarovski”, Bangkok, Thailand.
2006
- Christina Smith: Slide lecture, SDSU, San Diego, California, USA.
2005
- Lin Stanionis: Mold making and liquid plastic casting workshop/Slide lecture, SDSU, San Diego, California, USA.
- Lisa Gralnick: Enameling(Grisaile technique)/Slide lecture, SDSU, San Diego, California, USA.
2004
- Fred Fenster: Pewter working, SDSU, San Diego, California, USA.
- Robert Ebendorf: Cold connection/ Slide lecture, Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, USA.
- Marilyn da Silva: Color on metal/ Slide lecture, Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, USA.
2003
- Lori Talcott: Arbor Mundi: Discussion of her jewelry, travel and research, at SOFA Chicago, USA.
- Maria Phillips: Enameling: a current perspective, 2003 Exhibition in Print, at SOFA Chicago, USA.
- Judy Onofrio: Judy Onofrio Tells All, at SOFA Chicago, USA.
- Harlan Butt: Earth Beneath My Feet, at SOFA Chicago, USA.
- Gary Griffin, Tom Joyce, Christina Shmigel, David Revere McFadden: Hammer, Anvil and Plasma Torch: Contemporary Expression in Iron, at SOFA Chicago, USA.
- Edmund de Waal: The Parade of Objects: Installation and Ceramics in the 20th Century, at SOFA Chicago, USA.
- Suzan Rezac: Journey Around My Bench, at SOFA Chicago, USA.
2002
- SNAG Conference 5280-2002, Denver, Colorado, USA.
- Rhinoceros 3.0 modeling Workshop, at SCAD, Savannah, Georgia, USA.
- Academic Department Assessment Planning Workshop, at SCAD, Savannah, Georgia, USA.
- Kee-ho Yuen, Iowa City, IA, USA, Image transfer.
2001
- Rachelle Thiewes: The Desert: Echoes& Rhythms, at SOFA Chicago, USA.
- Nancy Worden: My Grandmother’s Dress, at SOFA Chicago, USA.
- Arline Fisch: A Celebrated Career, at SOFA Chicago, USA.
- Helen Shirk: Making the Path, at SOFA Chicago, USA.
- Richard Mawdsley, Carbondale, IL, USA, soldering, tube making and fabricating.
2000
- Jan Yager, Philadelphia, PA, USA, slide presentation.
- Carrie Adell, Santa Fe, NM, USA, jewelry forms & embellishments.
1999
- Deb Stoner, Portland, OR, USA, eyewear.
- Phillip Baldwin, Seattle, WA, USA, mokume.
1998
- Donald Friedlich, Providence, RI, USA, beadblast carving, and business practice.
- Bill Seeley, Clarkdale, AZ, USA, reactive metals.
1997
- Marlies Behm, Lubeck, Germany, metalwork.
- Robly Glover, Lubbock, TX, USA, soldering.

REPRESENTED BY
- Sculpture to Wear, International Contemporary Art Jewelry Gallery, 808 11th St., Santa Monica, CA 90403 , USA
- Objects of Desire Gallery, 3704 Lexington Rd., Louisville, KY 40207 , USA
- Byron C. Cohen Gallery, 2020 Baltimore, Kansas City, MO 64108 , USA

ORGANIZATIONS
- Professional Tanim, the contemporary and art jewelry/metalsmith organization in Thailand
- The Society of North American Gold Smiths, USA.
- The Society for Midwest Metalsmiths, USA.
- The American Craft Council, USA.
- The Kansas Artist Craftsmen Association, USA.

Student
- The Delta Phi Delta Honor Student Association, The Texas
- Woman’s University, Denton, Texas, USA.
- President of Architecture Student’s Athletic Organization, KMITL, Thailand.
- Coordinator of Student Union, KMITL, Thailand.