เบิกโรงแจ๊สและบลู ดนตรีจากก้นบึ้งของจิตใจ
จากดนตรีของชาวแอฟริกาที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นทาสทำงานในไร่ให้กับคนผิวขาวในอเมริกาเหนือที่ร้องเพลงโต้ตอบกัน ( Call and Respond) ในระหว่างทำงานเพื่อสร้างบรรยากาศและใช้เป็นเครื่องมื่อสื่อสารกับพระเจ้าเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกทุกข์ระทมของชีวิตที่ถูกกดขี่และไร้อิสรภาพ นำไปสู่รากฐานดนตรียุคใหม่ที่สำคัญของโลก

เพลงของคนผิวดำสามารถแสดงอารมณ์อย่างลึกซึ้งได้อย่างชัดเจนเพราะพัฒนามาจากเพลงประกอบพิธี และเมื่อเรียนรู้ด้วยการฟังดนตรีของพวกยุโรปหลากเชื้อชาติที่อพยพมาอยู่ในอเมริกา จึงเล่นดนตรีแบบถูกบ้างผิดบ้าง ก่อให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างดนตรียุโรปที่จำโน๊ตได้ไม่ครบถ้วนกับทักษะในการถ่ายทอดอารมณ์จนกลายเป็นเพลงบลูส์ ซึ่งถูกนำมาขยายความด้วยความพึงพอใจของตัวผู้ร้องและเล่นดนตรีเป็นหลัก จึงกลายเป็นที่มาของคีตปฏิภาณ (Improvisation) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเพลงแร็กไทม์ และแจ๊สในยุคต่างๆ ในเวลาต่อมา

ดังนั้น ถ้าหากจะหาคำนิยามของ แจ๊ส จึงยากที่จะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละรูปแบบ สิ่งที่พจนานุกรมส่วนใหญ่อธิบายได้คือ ดนตรีแจ๊ส เป็นดนตรีรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มอเมริกัน ผิวดำเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น อเมริกันผิวดำกลุ่มนี้เชี่อว่าเป็นกลุ่มที่มีชาติพันธุ์อาฟริกันจึงเรียกขานว่า Afro - American หมายถึง อเมริกันที่มีปู่ ย่า ตา ทวดมาจากทวีปอัฟริกา

แม้ว่า แจ๊สเป็นคำที่ เริ่มใช้กันประมาณปี ค.ศ. 1917 แต่ดนตรีแจ๊สเริ่มได้ยินกันมาแล้วเมื่อประมาณ ค.ศ. 1900 ด้วยเหตุที่ดนตรีแจ๊สเป็นดนตรีที่แสดงกันสด ๆ ไม่มีโน้ตจึงไม่มีหลักฐานใด ๆ เหลืออยู่ให้ทราบว่า ดนตรีแจ๊สมีกำเนิดมาเมื่อใดอย่างแน่ชัดและมีลักษณะอย่างไร
เชื่อกันว่า ดนตรีแจ๊สมีต้นกำเนิดราวทศวรรษ 1920 โดยวงดนดรีวงแรกที่นำสำเนียงแจ๊สมาสู่ผู้ฟังหมู่มากคือ ดิ ออริจินัล ดิกซีแลนด์ แจ๊ส แบนด์ (The Original Dixieland Jazz Band: ODJB) ที่ประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านจากคนผิวดำในนิวออร์ลีนส์ด้วยจังหวะเต้นรำที่แปลกใหม่ ทำให้โอดีเจบีเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมาก พร้อมกับให้กำเนิดคำว่า "แจ๊ส" ตามชื่อวงดนตรี

เรียบเรียงจาก wikipedia และ historyjazz.com


The roots of jazz can be traced back to the times of slavery where slave work songs were created in the form of “call-and-response.” To tell a story, and pass the time, a song leader would call out a line and the rest of the workers would respond to his call. Soulful songs called “spirituals” were also sung by slaves. These expressed their strong religious beliefs as well as their desire for freedom. Elements of both work songs and spirituals are a part of the foundation of jazz.

A strong rhythmic under-structure, blue notes, solos, “call-and response” patterns, and improvisation of melody all characterize jazz music. Throughout the history of jazz, these characteristics have worked together in establishing an inventive style and musical genius.

The blues began in rural communities, primarily in the south, as part of a vocal tradition that expresses the emotions of the African Americans of the early 20th century, Usually blues vocalists sang with the instrumental accompaniment of guitar, piano, and harmonica.

Though jazz and classic blues are really early twentieth-century black music innovations, certain characteristics found in jazz do have their roots in much earlier musical traditions--call and response, improvisation, the appropriation and reinvention of elements from Western art music.

Jazz critic Joachim Berendt defines jazz as a "form of art music which originated in the United States through the confrontation of blacks with European music". It differs from European music in that jazz has a "special relationship to time, defined as 'swing'", "a spontaneity and vitality of musical production in which improvisation plays a role"; and "sonority and manner of phrasing which mirror the individuality of the performing jazz musician.”

Jazz music is difficult to define mainly because there are so many different styles. Oftentimes, jazz music is also referred to as a state of mind—one that you either understand or don’t.

The major underpinnings of the style were in place by 1900 or a bit before, when New Orleans, Louisiana produced legendary musicians like Buddy Bolden, Jelly Roll Morton and Kid Ory. The first recordings of the genre were made in 1917 by the Original Dixieland Jazz Band, the first band to create successful and popular jazz recordings and establish jazz as a musical genre.

Source: wikipedia and historyjazz.com
 
 
สนับสนุนโดย
A Collaboration between