หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
   
 
             
 

เขาค้อทะเลภู: บ้านของธรรมชาติและความงามแห่งชีวิต
โดย คุณสนธิ์ ชมดี เจ้าของและผู้จัดการบริษัท เขาค้อทะเลภู จำกัด

เขาค้อทะเลภู คือ อาณาจักรธุรกิจเกษตรยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยเรือกสวนไร่นาอินทรีย์ รีสอร์ท สปา โรงงาน ร้านค้า และ
ครัวเพื่อสุขภาพ นับเป็นธุรกิจตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการพลิกฟื้นผืนดินอันแห้งแล้งสู่ความอุดม
จนเกิดเป็นบ้านของธรรมชาติ และความงามแห่งชีวิต

ปรัชญาแห่งการพึ่งตนเองของเขาค้อทะเลภู:
1. ทำการเกษตรเป็นพื้นฐาน และเป็นเกษตรกรรมธรรมชาติที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง
2. หลีกเลี่ยงการใช้สารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และมุ่งค้นคว้านำสารจากธรรมชาติมาทดแทน
3. การผลิตสินค้าของเขาค้อทะเลภู นอกจากเป็นการยังชีพแล้ว ยังมุ่งหวังบูรณาการองค์ความรู้ โดยถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจ
และสังคมอย่างเปิดเผย

มาทำความรู้จักเขาค้อทะเลภูกับคุณสนธิ์ ชมดี เจ้าของและผู้จัดการบริษัท ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนกลายเป็นธุรกิจสร้างรายได้
พร้อมรับฟังเทคนิคการสร้างโอกาสและแนวโน้มธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต

 
     
 
 
     
 

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 #213, #214

หมายเหตุ
1. เปิดรับสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ และเปิดรับจำนวนจำกัดสำหรับ 150 ท่านแรก
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง
3. ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
4. การบรรยายเหมาะสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป

 
     
   
     
     
  DISCLAIMER  
 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458