หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
พบกับกี้ ทอมสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อสร้างสรรค์ระดับโลกที่คร่ำหวอดในแวดวงสื่อทุกประเภท กระทั่งสามารถถ่ายทอดและเผยมนตร์สะกดที่สื่อสร้างขึ้นเพื่อครอบงำวิถีชีวิต ตลอดจนความคิดและความเชื่อของผู้คนในสังคมได้อย่างหมดเปลือก

ร่วมถอดรหัสและเปิดปมมนตร์สะกดอันทรงอิทธิพลของสื่อหลากหลายรูปแบบที่เป็นตัวกำหนดวัฒนธรรมร่วมสมัยในปัจจุบัน ผ่านมุมมองและการถ่ายทอดประสบการณ์จากสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อสร้างสรรค์ระดับโลก พร้อมทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นจากตัวเร่งปฏิกิริยาของสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งหล่อหลอมพฤติกรรมของผู้คนในสังคม ตลอดจนวิถีการดำรงชีวิต
ความคิด และความเชื่อในทุกแง่มุมของผู้บริโภคทั่วโลกจากตัวอย่างและข้อมูลในหนังสือขายดีของกี้ ทอมสัน Mesmerization: The Spells that Control Us- Why we are losing our minds to pop-culture
 
Media guru Gee Thomson has worked with several world-class media companies. His insightful experience has enabled him to dissect and analyse the influence of media; how they determine what we believe, how we behave and think, and control our decisions as to what gets made, what gets seen, what gets heard.

Thousands of contagious ideas spread by word of mouth or through the media make up contemporary culture and affect just about every aspect of our daily life. Dominant across all media, these are “memes”, ubiquitous spells and social prescriptions that drive and shape global behaviour. Gee Thomson will discuss their meaning and purpose, with illustrative examples from his highly acclaimed book Mesmerization: The Spells that Control Us- Why we are losing our minds to pop-culture.
 
 
กี้ ทอมสัน จบการศึกษาจากวิทยาลัย Central St Martins หลังจบการศึกษาเขาได้ร่วมงานกับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อมาหลากหลายแห่ง อาทิ สถานีโทรทัศน์ BBC และบริษัท Thames Television and Pearson Ltd. ในช่วง 15 ปีหลังมานี้ กี้ได้ร่วมทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสารสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น นิตยสาร Shots หนึ่งในนิตยสารที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในแวดวงการโฆษณา มิวสิควีดิโอ และหนังสั้น โดยล่าสุดเขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนิตยสาร Contagious ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในปัจจุบันในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่และการวางกลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ระดับโลก

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “อจีรัง คือ โอกาส” (Perishable Beauty)

หมายเหตุ:
• เริ่มลงทะเบียนเข้างานได้ตั้งแต่เวลา 17.30 - 18.00 น.
• หลังจบการบรรยาย ขอเชิญผู้เข้าฟังการบรรยายร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ตั้งแต่เวลา 19.30 – 21.00 น.
 
Gee Thomson, a graduate of Central St Martins, has worked within several media companies, including the BBC, Thames Television and Pearson Ltd. Over the past fifteen years he has also jointly owned several businesses producing publications and magazines for the creative industry, including Shots Magazine, one of the most influential journals in the commercials, music video and short film sector. More recently, he co-founded Contagious Magazine, which is now recognized as a worldwide authority on new media and future creative strategy.

Conducted in English
For reservation, please contact TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448

This lecture is part of the exhibition “Perishable Beauty”

Remarks:
• Registration starts at 17.30 - 18.00.
• Participants are invited to join an after-lecture reception from 19.30 – 21.00.
 
 
 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458