หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
 
Terms & Conditions
  1. New member has to sign up confirmation of giving free extended membership to former or current member on application date or within 1 month from the application filing date.

2. In case the member card of former or current member who intend to get the benefit had been lost, new card issuing fee is 200 baht/card.

3. New member in 'TCDC Membership at Special Rates throughout Bachelor's Program' group gets 1 right to receive this benefit.

4. For Group of 4, Group of 10, and Corporate Membership, the special benefit is only applicable when every member is new member.
  5. The special benefit cannot be divided or transferred
(1 right / 1 former or current member).

6. Former or current member can get the right as much as the number of new members introducing. For example, introducing a new premium member (One-Year Membership), get 2 months free extended membership, and when introducing another new platinum member (One-Year Membership), get another 6 months free extended membership.

7. This special benefit cannot be exchanged for other offered benefits.

8. This special benefit starts today through 30 September 2009.
 
 
 
   
 
Terms & Conditions
  1. Complimentary TCDC 10-day passes will expire within 6 months after your TCDC membership application date.

    - Each premium member gets 2 passes.
    - Each silver member gets 5 passes.
    - Each platinum member gets 10 passes.
  2. Get a 25% discount on membership fee when applying for 2-year Membership. For example, premium membership fee rate for a resident is 1,200 baht per year (2,400 baht per 2 years) receive a 25% discount so that you pay only 1,800 baht. (Quantity of Complimentary gifts is limited and may be changed.)  
 
 
TCDC reserves the right to change the special benefit without prior notice.

For more information and request for group visit, call 02-664-8448 # 213, 214, 215, 216 Fax. 02-664-8499, 02-664-8458
Email / MSN: library@tcdc.or.th Website: www.tcdc.or.th
 
 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458