หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
 
เงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มอายุสมาชิก
  1. สมาชิกใหม่ต้องลงชื่อยืนยันการให้สิทธิเพิ่มอายุสมาชิกกับสมาชิกเก่าหรือสมาชิกปัจจุบัน ในวันที่สมัคร หรือภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่สมัคร

2. การให้สิทธิเพิ่มอายุสมาชิกกับสมาชิกเก่าหรือสมาชิกปัจจุบัน ในกรณีที่บัตรสมาชิกของสมาชิกผู้นั้นหายและต้องทำบัตรใหม่ จะมีค่าใช้จ่าย 200 บาท / บัตร

3. สมาชิกใหม่ประเภท ‘ค่าสมาชิกตลอดหลักสูตรปริญญาตรี’ ให้ถือเป็น 1 สิทธิ

4. สมาชิกใหม่ประเภทกลุ่ม 4 กลุ่ม 10 และนิติบุคคล ต้องเป็นสมาชิกใหม่ทั้งหมด
  5. สิทธิเพิ่มอายุสมาชิก ไม่สามารถแบ่งโอนสิทธิได้ (สิทธิเพิ่มอายุสมาชิก 1 สิทธิ / 1 สมาชิกเก่าหรือสมาชิกปัจจุบัน)

6. สมาชิกเก่าหรือสมาชิกปัจจุบันสามารถรับสิทธินี้ได้มากตามจำนวนการแนะนำสมาชิกใหม่ เช่น แนะนำสมาชิกใหม่ราย 1 ปีประเภทพรีเมียม 1 ท่าน จะได้รับสิทธิเพิ่มอายุสมาชิกฟรี 2 เดือน และเมื่อแนะนำประเภทแพลตินัมเพิ่มอีก 1 ท่าน ก็จะได้รับสิทธิเพิ่มอายุสมาชิกฟรีอีก 6 เดือน

7. สิทธิเพิ่มอายุสมาชิก ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิทธิอื่นๆ ได้

8. สิทธิพิเศษนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2552
 
 
 
   
 
เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเมื่อสมัครสมาชิกใหม่
  1. บัตร TCDC 10-day pass ที่ให้ฟรีนี้จะหมดอายุภายใน 6 เดือน หลังจากการสมัครสมาชิก 

    - สมาชิกพรีเมียม รับบัตรฟรี ท่านละ 2 ใบ 
    - สมาชิกซิลเวอร์ รับบัตรฟรี ท่านละ 5 ใบ 
    - สมาชิกแพลตินัม รับบัตรฟรี ท่านละ 10 ใบ
  2. สมัครสมาชิกราย 2 ปี เช่น สมัครสมาชิกพรีเมียมรายบุคคลประเภทประชาชนทั่วไป ปกติค่าสมัครอยู่ที่ 1,200 บาท ต่อปี
(2 ปี = 2,400 บาท) รับส่วนลด 25% จากราคาสมัครเต็ม
เท่ากับจ่ายเพียง1,800 บาท (หนังสือที่รับฟรีมีจำนวนจำกัด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
 
 
 
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลและติดต่อเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ที่ TCDC โทร 02-664-8448 ต่อ 213, 214, 215, 216 แฟกซ์ 02-664-8499, 02-664-8458
Email / MSN: library@tcdc.or.th Website: www.tcdc.or.th
 
 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458